Strona główna Wiadomości

MPEC wprowadził nową taryfę. Za ciepło zapłacimy co najmniej 10 procent więcej

cena ciepła w Nowym Sączu
Fot. TK / Twój Sącz

1 sierpnia weszła w życie nowa taryfa dla ciepła dostarczanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu. Według wyliczeń spółki, średni roczny wzrost cen i stawek opłat wynosi 10,56 %.

– Zmiany cen są skutkiem wzrastających pozycji kosztów związanych z produkcją ciepła zwłaszcza znacznym wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 oraz wzrostem cen opału. Cena za jedno uprawnienie do emisji CO2 w czasie składania poprzedniej Taryfy w 2017 roku wynosiła 26,- zł natomiast w obecnie obowiązującej Taryfie cena wynosi już 105,- zł. Spółka jest zobowiązana do nabycia i umorzenia uprawnień do emisji CO2 proporcjonalnie do spalonego miału węglowego – poinformowała nas Małgorzata Matyjewicz, Kierownik Biura Obsługi Klienta w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu.

MPEC wprowadza podwyżkę o różnej skali w zależności od kotłowni, z której ciepło jest dostarczane oraz grupy taryfowej odbiorców. Przykładowo cena ciepła z kotłowni na Millenium wzrosła z 29,51 zł do 33,02 zł za GJ (wszystkie ceny netto) a miesięczna stawka, jaką płacą np. spółdzielnie mieszkaniowe za MW zamówionej mocy cieplnej z 6,7 tys zł do 8,2 tys zł. W skład ostatecznej ceny wchodzą również stałe i zmienne opłaty przesyłowe, które również wzrosły.

Aktualną, pełną taryfę można znaleźć na stronie internetowej MPEC.

Według MPEC w Nowym Sączu „w nowej Taryfie średni roczny wzrost cen i stawek opłat wynosi 10,56 %”. – Miesięczny wzrost opłat zależy od grupy taryfowej, w jakiej znajduje się poszczególny odbiorca ciepła – zastrzega przedstawicielka spółki.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej to przedsiębiorstwo energetyczne powstałe w grudniu 1996r. w wyniku restrukturyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowym Sączu. Specjalizuje się w wytwarzaniu i przesyle energii cieplnej zarówno dla celów centralnego ogrzewania jak i do podgrzewu centralnej ciepłej wody. Zakresem swego działania obejmujemy dwa miasta: Nowy Sącz i Stary Sącz. Miasto Nowy Sącz posiada większość (89,2 %) udziałów w spółce.

(JO)