Strona główna Twoje miasto

MPEC zbuduje kocioł na biomasę za 14 mln zł

MPEC Nowy Sącz nowy kocioł na biomasę

8 lipca 2019 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW” pomiędzy UAB ENERSTENA (Litwa) a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu. W spotkaniu wziął także udział Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel, który wyraził swoją aprobatę dla projektów rozwojowych sądeckiego MPEC-u.

Miasto Nowy Sącz dba i będzie dbało o rozwój Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – powiedział prezydent Ludomir Handzel. – Jest to krok w dobrym kierunku i cieszę się, że ograniczymy emisję do atmosfery niekorzystnych substancji. Należy pamiętać, że jest to jeden z elementów Aktu Czystego Powietrza Dla Sądecczyzny.

Budowę kotła rozpoczynamy już od jutra, a termin końcowy robót ustaliliśmy na 29 listopada 2020 roku. Ten kocioł pozwoli nam zredukować ilość spalanego węgla o 4 i pół tysiąca ton rocznie. Będziemy zamawiać około 80 wagonów węgla mniej – tłumaczył prezes zarządu MPEC Pawł Kupczak.

Wykonawca został wyłoniony wskutek przeprowadzenia trzeciego postępowania przetargowego, w którym zobowiązał się wykonać zadanie za 14 145 000 zł brutto.

– Cieszymy się, że Miasto Nowy Sącz dba o ekologię i martwi się losem przyszłych pokoleń. Mam nadzieje, że ta inwestycja przyniesie oczekiwane efekty – powiedział dyrektor generalny Grupy Enerstena Virginijus Ramanauskas.

Realizowany projekt budowy kotła opalanego biomasą, to pierwszy etap do uzyskania przez kotłownię Millennium i sieć z niej zasilającą statusu systemu efektywnego w którym ponad 50 % energii cieplnej wytwarzane ma być  w odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz w kogeneracji.

Realizacja powyższego zadania wpłynie pozytywnie na:

  • zwiększenie udziału ciepła wytworzonego z OZE w sieci ciepłowniczej o około 20 % jako pierwszego etapu do osiągnięcia poziomu produkcji ciepła z OZE i kogeneracji w ilości ponad 50 % produkowanego ciepła, czyli spełnienia warunku efektywnego systemu ciepłowniczego,
  • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii na terenie kraju – zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
  • dywersyfikacja paliw wykorzystywanych w ciepłowni Millenium dla zmniejszenia ryzyka wzrostu ceny ciepła,
  • ograniczenie spalania węgla o około 4 500 ton rocznie czyli około 80 wagonów węgla mniej

W spotkaniu uczestniczył także wiceprezes zarządu MPEC Andrzej Brzeziński oraz dyrektor Enerstena Laimonas Kucinskas.

tekst i zdjęcie: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza