Strona główna Wiadomości

MPK planuje budowę dworca i modernizację taboru. Oraz podwyżkę cen biletów

Reklama
Dworzec MPK w Nowym Sączu. Fot. TK / Twój Sącz

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. stara się o ponad 40 mln zł dofinansowania do zakupu nowoczesnego taboru, budowy obiektu “park&ride” w Starym Sączu i przebudowy dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu. Całość projektu warta jest ponad 60 mln zł i aby zdobyć środki spółka planuje m.in. podwyżkę cen biletów za przejazdy.

MPK przedstawiło właśnie wizualizacje przyszłego wyglądu mocno zaniedbanego dziś węzła przesiadkowego między al. Batorego a ul. Kolejową i 1 Maja. – Zaprojektowany został nowoczesny, funkcjonalny budynek wraz zadaszonymi peronami autobusowymi, infrastrukturą techniczną, instalacjami i urządzeniami zapewniającymi wszechstronny komfort obsługi pasażerów. Przebudowa dworca ma na celu zapewnienie funkcjonalnego płynnego ruchu komunikacyjnego i bezpiecznego punktu przesiadkowego dla pasażerów – podkreśla Andrzej Górski, prezes MPK.

nowy dworzec MPK w Nowym Sączu
Wizualizacja nowego dworca MPK. Fot. materiały MPK

Według informacji przekazanych przez spółkę, dwukondygnacyjny budynek dworca będzie mieścił poczekalnię dla pasażerów, punkt obsługi klienta, pomieszczenia dla kierowców i toalety. Kilka pomieszczeń przeznaczono na punkty handlowo-usługowe. Natomiast stanowiska dla autobusów MPK oraz przewoźników prywatnych będą zadaszone.

Założenia projektowe nowego dworca. Fot. materiały MPK

Projekt MPK (i Gminy Stary Sącz jako partnera) pod nazwą „Rozbudowa niskoemisyjnego systemu transportu publicznego aglomeracji sądeckiej” przewiduje także zakup nowoczesnego taboru spełniającego najwyższe normy emisji spalin w tym zakup autobusów bezemisyjnych o napędzie elektrycznym. Przewiduje się również budowę obiektu „Park&Ride” jako centrum przesiadkowego dla komunikacji zbiorowej dla Gminy Stary Sącz i Miasta Nowego Sącza. W pobliżu starosądeckiego rynku, u zbiegu ulic Jana Pawła II i Pod Ogrodami, zaprojektowano 130 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 4 stanowiska dla autobusów i pojazdów typu bus. Zaplanowano również budowę obiektu będącego zapleczem higieniczno–sanitarnym z pomieszczeniami pełniącymi rolę poczekalni i informacji turystycznej.

Realizacja całego projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2019. Jego szacowana wartość wynosi niemal 62 mln zł. Większość – prawie 43 mln zł – MPK chce pozyskać z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (z działania “Niskoemisyjny transport miejski”). Reszta ma pochodzić ze środków należącego w całości do miasta MPK.

nowy dworzec MPK Nowy Sącz wizualizacja
Fot. materiały MPK

M.in. z tego powodu spółka zapowiada podwyżkę cen biletów. Tłumaczy ją także “niezależnym od spółki wzrostem kosztów jej funkcjonowania”. – Podkreślenia wymaga to, że przez ostatnie pięć lat ceny biletów utrzymywano na niezmiennym poziomie. Obecnie poziom cen biletów w Nowym Sączu jest jednym z niższych w porównaniu do innych miast Polski. W okresie od ostatniej podwyżki cen biletów odnotowano znaczny wzrost stałych składników kosztowych, w szczególności kosztów ubezpieczenia, wzrost cen mediów, wzrost kosztów osobowych w spółce spowodowany ustawowym wzrostem płacy minimalnej – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały “w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz”, która wkrótce ma zostać przedstawiona Radzie Miasta pod głosowanie.

Fot. materiały MPK

MPK proponuje podwyżkę ceny biletu jednorazowego do 2,80 zł (obecnie 2,50). Cena biletu miesięcznego wzrosłaby o 2,80 zł. Bez zmian pozostałyby natomiast ceny biletów rodzinnych – weekendowych oraz 24-godzinnych. Aby uprościć taryfy spółka proponuje jednocześnie rezygnację z mało popularnych wśród pasażerów biletów 10 i 15 dniowych czy półrocznych.

(JO)

Reklama