Strona główna Wiadomości

MPK: Za opóźnienie w dostawie autobusów naliczymy 4 mln zł kary umownej; MAN: Zamówienie dostarczone terminowo

Reklama
MAN Nowy Sącz
MAN Lion`s City sprawdzany w MPK Nowy Sącz w styczniu br. Fot. Janusz Bobrek / Gazeta Krakowska

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu zapowiada naliczenie ponad 4 mln zł kar umownych firmie MAN Truck & Bus Polska za półroczne opóźnienie w dostawie autobusów. MAN stoi jednak na stanowisku, że… autobusy dostarczył terminowo.

Sprawa ciągnie się od zeszłego roku, kiedy MPK rozstrzygnęło przetarg na zakup 30 nowych, niskopodłogowych autobusów z silnikiem diesla. MAN Truck & Bus Polska, który zaoferował dostawę 30 autobusów (24 klasy MAXI oraz 6 klasy MIDI) za łącznie 32,65 mln zł, pokonał konkurencyjny Solaris Bus & Coach.

Pierwsza partia autobusów przyjechała do Nowego Sącza na początku sierpnia 2018 roku, potem kolejna miesiąc później. Według MPK pojazdy miały braki w wyposażeniu. Ale 14 autobusów stało na placu manewrowym MPK aż do początku listopada, kiedy zostały odwiezione do producenta. Dopiero pod koniec stycznia br. w mieście pojawił się… jeden autobus MAN Lion`s City, który był testowany na ulicach przez MPK.

Zarząd MPK w Nowym Sączu poinformował o deklaracji dostawcy, że 24 autobusy MAN Lion`s City trafią do nas 3 marca. MPK zamierza naliczyć MAN Truck & Bus Polska kary umowne. – Na podstawie zawartej umowy za każdy dzień opóźnienia w spełnieniu świadczenia, dla którego Strony ustaliły termin realizacji, naliczane są kary umowne w wysokości 0,1% ceny autobusu brutto. Na dzień 3.03.2019r – termin dostawy określony przez Wykonawcę – kary umowne będą wynosić 4 061 610,06 zł – powiedział nam Artur Maciuszek z MPK Nowy Sącz.

Ale MAN truck & Bus Polska przypuszczalnie wejdzie w spór z nowosądecką spółką. – Zamówione autobusy zostały przekazane miastu terminowo. W związku z koniecznością uzupełnienia wyposażenia nie wyjechały jeszcze na ulice miasta, liczymy na to iż stanie się to w najbliższym czasie – oświadczyła serwisowi Twój Sącz Marta Stefańska z MAN Truck & Bus unikając szczegółowych odpowiedzi na temat problemów z wykonaniem zamówienia.

W MPK są zdumieni takim postawieniem sprawy. – Autobusy które zostały przedstawione do odbiorów okazały się niekompletne o czym Wykonawca został poinformowany. Firma MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. co najmniej kilkakrotnie była informowana
pisemnie jak również na spotkaniach o naliczanych karach umownych za opóźnienia w spełnieniu świadczenia zgodnie z zawartą umową – mówi Artur Maciuszek z nowosądeckiego MPK.

Problemy z dostawą autobusów były jedną z przyczyn odwołania pod koniec grudnia ub. roku prezesa MPK Andrzeja Górskiego. W styczniu br. niedopilnowanie procesu dostaw przez poprzedni zarząd MPK zarzucił p.o. prezesa MPK Krzysztof Migacz, wcześniej… przewodniczący Rady Nadzorczej MPK Nowy Sącz. – Pisaliśmy do poprzedniego zarządu pisma z prośbą o wyjaśnienie sprawy, jednak do dziś nikt nie umie nam odpowiedzieć dlaczego, pomimo świadomości braków, autobusy jednak trafiły na plac – mówił Migacz po objęciu tymczasowej prezesury.

Były prezes wydał wówczas obszerne oświadczenie  w którym m.in. tłumaczył, że po poinformowaniu przez MAN o dostawie pierwszej partii autobusów “nie było podstaw aby MPK nie przystąpiło do odbioru w trybie przewidzianym w §4 umowy”. – Brak możliwość dopuszczenia do odbioru autobusów mógłby w przyszłości dawać możliwość uniknięcia przez firmę MAN kar umownych, gdyż ta mogłaby powoływać się na niemożność przeprowadzenia odbioru z winy MPK – napisał Andrzej Górski. Wyjaśniał również, że MPK wzywało MAN do usunięcia braków oraz odebrania niekompletnych autobusów do poprawek.

– Zarząd przed zbliżającym się kolejnym terminem dostawy autobusów wystosował z dniem 29.10.2018 r. pismo do firmy MAN, wzywające ją do wstrzymania dostaw pozostałych partii autobusów z uwagi na ich niekompletność – dodał były prezes.

Zakup 30 autobusów to część wartego ponad 60 mln zł projektu „Rozbudowa niskoemisyjnego systemu transportu publicznego aglomeracji sądeckiej”, współfinansowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Obejmuje on także przebudowę dworca w Nowym Sączu oraz budowę w pobliżu starosądeckiego rynku obiektu „Park&Ride” (mogącego pomieścić 130 aut) jako centrum przesiadkowego dla komunikacji zbiorowej dla Gminy Stary Sącz i Miasta Nowego Sącza.

24 niskopodłogowe autobusy klasy MAXI miały być dostarczone w czterech etapach (od 200 do 330 dni od momentu podpisania umowy podpisanej 15 stycznia 2018). Termin dostawy 6 mniejszych autobusów (klasy MIDI) upływa 30 kwietnia br.

(JO)

Reklama