Strona główna Wiadomości

Muzeum Okręgowe już w nowej siedzibie. Zwiedzanie ekspozycji od 27 kwietnia

Gmach Główny Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
Gmach Główny Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Od początku marca br. adres siedziby głównej Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu to ulica Jagiellońska 56. W zabytkowym budynku dawnego banku urzęduje już dyrekcja i kilka działów. Otwarcie muzeum dla zwiedzających zapowiadane jest na 27 kwietnia.

Budynek został zakupiony ze środków Województwa Małopolskiego w 2016 roku. Z pieniędzy Małopolski (muzeum jest jednostką budżetową województwa) oraz środków unijnych przeprowadzono prace remontowe, adaptacyjne i modernizacyjne nowej siedziby.

W gmachu przy ul. Jagiellońskiej funkcjonuje już dyrekcja placówki oraz działy: inwentaryzacji zbiorów, sztuki, edukacji a także administracja i księgowość.

Po zakończeniu ostatnich prac przy aranżacji ekspozycji, w głównej siedzibie Muzeum Okręgowego będzie prezentowane przede wszystkim dziedzictwo kulturowe Sądecczyzny oraz dzieje miasta Nowego Sącza. Wystawa stała ma nawiązywać do historii samego budynku (wzniesionego w 1912 r. według projektu architekta krakowskiego Teodora Hoffmanna i pełniącego funkcję austro-węgierskiego banku) w kontekście samorządności w dobie autonomii galicyjskiej. Obejmie czasy od 1867 r. do końca II wojny światowej.

W nowej siedzibie muzeum znalazła miejsce stała ekspozycja ukazująca pracownię z obrazami znanego nowosądeckiego malarza Bolesława Barbackiego. W dużej sali reprezentacyjnej na pierwszym piętrze (do której prowadzi okazała klatka schodowa) będą organizowane spotkania, konferencje i koncerty oraz wystawy zmienne. Niższą kondygnację zajmują pracownie i biura, a najniższą – sala recepcyjno-kasowa i magazyny eksponatów.

– Ekspozycje w nowej siedzibie będą udostępnione do zwiedzania od 27 kwietnia 2018 r. – poinformowała Izabela Szafran z Działu Promocji i Marketingu Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia 2015 roku Muzeum wyprowadziło się ze swojej filii – Galerii Dawna Synagoga przy ul. Berka Joselewicza – bowiem synagoga, została zwrócona prawowitym właścicielom (Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie). Zbiory muzeum przeniesiono do Miasteczka Galicyjskiego, a część pracowników przeszła do Galerii Marii Ritter. Dotychczasowa siedziba Muzeum Okręgowego, Dom Gotycki przy ul. Lwowskiej, został zwrócony w latach 90. na własność parafii św. Małgorzaty, która za symboliczną złotówkę pozostawiła go w dyspozycji placówki.

Muzeum w Nowym Sączu pod nazwą Muzeum Okręgowe funkcjonuje od czasu utworzenia Województwa Nowosądeckiego (1975), wcześniej było to Muzeum Ziemi Sądeckiej. Od 1999 roku ma status Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego. W formie oddziałów lub filii sądeckiemu muzeum podlegają obecnie: Dom Gotycki, Galeria Marii Ritter, Sądecki park Etnograficzny, Miasteczko Galicyjskie (wszystkie w Nowym Sączu) oraz Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu, Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdrój oraz Muzeum Pienińskie w Szczawnicy.

(JO)

Reklama