Strona główna Wiadomości

MZD: Termin zakończenia budowy mostu na Dunajcu w maju 2019 jest pewny

Adam Konicki
Budowa mostu na Dunajcu, stan z 4 stycznia 2019. Fot. UMNS

Adam Konicki, nowy dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu twierdzi, że koniec maja br. to „realny i nieprzekraczalny” termin zakończenia budowy nowego mostu na Dunajcu. Potem jeszcze będzie potrzebne pozwolenie na użytkowanie, którego wydanie trwa – o ile nie ma przeszkód formalnych – maksymalnie 21 dni.

– Dość już Sądeczanie się nacierpieli z powodu wyłączenia mostu. Zimowa aura pokaże, w której części wiosny te roboty będą musiały być zintensyfikowane na tyle, żeby nadrobić ewentualnie stracony czas przez pogodę – mówi dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Konicki.

Prace przy budowie mostu heleńskiego postępują, według MZD, „zgodnie z założonym harmonogramem ich realizacji”. – Obecnie część łuku, część przęsła od strony Heleny jest w trakcie deskowania i w trakcie zbrojenia, część od strony zamku jest deskowana i na małej części zbrojona, są też montowane podwieszenia do łuków – informuje dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

Jak podają władze miasta, jednostka dotująca udzieliła zgody na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji i nie ma zagrożenia dla uzyskanego finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Po zakończeniu prac dokumentacja budowy trafi do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który w terminie 21 dni powinien dokonać wraz z inwestorem odbioru i zdecydować o dopuszczeniu obiektu i dróg dojazdowych do użytkowania. Dyrektor Konicki zadeklarował, iż będzie się starał „aby zarządcy dróg wydali pozytywną decyzję bez zbędnej zwłoki”.

Zakres „przebudowy układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” obejmował m.in. rozbiórkę obecnego mostu na Dunajcu i budowę w jego miejsce nowego, dwuprzęsłowego obiektu z czterema pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy. Skrzyżowanie ul. Legionów i ul. Bulwar Narwiku z ul. Tarnowską, ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Piotra Skargi przebudowano na rondo typu „średniego”. Na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i ul. Legionów z ul. Starowiejską i ul. Dunajcową powstało rondo „małe” o charakterze turbinowym.

Symboliczna inauguracja inwestycji nastąpiła pod koniec października 2017, ale prace rozbiórkowe mostu im. Józefa Piłsudskiego (powszechnie nazywanego „heleńskim” od nazwy osiedla Helena na lewym brzegu Dunajca) rozpoczęły się dopiero na początku maja 2018. Kilka tygodni później, pod koniec czerwca, zaczęto budować nową przeprawę.

Pierwotny termin zakończenia prac upłynął 31 grudnia 2018 roku. Mimo rozpoczęcia inwestycji z kilkumiesięcznym opóźnieniem (z powodu ślimaczących się prac przy przełożeniu sieci gazowej: Most na Dunajcu pół roku później. Dyrektor MZD podaje się do dymisji) poprzednie władze miasta aż do wyborów samorządowych w październiku 2018 roku zapewniały, że most będzie gotowy w terminie.

(JO), źródło: www.nowysacz.pl

Reklama