Strona główna Wiadomości

Na łącznik sądeckich obwodnic poczekamy kolejne kilka lat. GDDKiA ogłasza przetarg na dokumentację

Reklama
przetarg obwodnicy Chełmca
Fragment dokumentacji przetargowej GDDKiA

Po unieważnieniu (w marcu br.) przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Chełmca czyli niespełna 1,5-kilometrowego łącznika obwodnic Nowego Sącza, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zmienia koncepcję i rozpoczyna poszukiwania wykonawcy samej dokumentacji projektowej. GDDKiA zakłada, że realizacja łącznika (z osobnym przetargiem na jego budowę) powinna potrwać nie dłużej niż… 45 miesięcy.

“Budowa obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28” to odcinek pomiędzy rondem na ul. Marcinkowickiej w Chełmcu a rondem na granicy Biczyc Dolnych i Chełmca czyli połączenie obwodnic Nowego Sącza – północnej i zachodniej. Według deklaracji polityków różnego szczebla, realizacja inwestycji powinna była się rozpocząć już kilka lat temu. Sama GDDKiA określała termin zakończenia budowy na koniec 2020 roku. Także według rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025) lata realizacji łącznika to 2017 – 2020.

Tymczasem do rozpoczęcia realizacji odcinka istotnego dla układu komunikacyjnego w Nowym Sączu i okolicy, droga wciąż daleka. W marcu unieważniono przetarg na jego zaprojektowanie i budowę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 32,6 mln zł ale złożone dwie oferty – na 55,2 mln zł oraz 56,8 mln zł – znacznie przewyższały budżet.

Teraz GDDKiA zdecydowała się ogłosić przetarg na “Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego”.

“Wykonawca jest zobowiązany opracować również materiały do wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, w szczególności tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Opracowana dokumentacja projektowa wraz z opracowaniami towarzyszącymi będzie stanowiła OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane” – czytamy m.in. w dokumentacji przetargowej.

W poprzednim, unieważnionym przetargu który łączył projekt z pracami budowlanymi, termin realizacji zamówienia (projekt, roboty oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) określano jako nie dłuższy niż 29 miesięcy (nie licząc okresu zimowego) ale wyznaczono też minimalny termin realizacji na 26 miesięcy. Teraz jeszcze wydłużono hipotetyczne terminy. Szacuje się, że wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych zajmie 20 miesięcy. Potem, na przeprowadzenie postępowania przetargowego, trzeba będzie 7 miesięcy a nadzór autorski Wykonawcy nad realizacją inwestycji może trwać nawet 18 miesięcy.

Łącznie daje to 45 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą prac projektowych. Termin składania ofert w obecnym przetargu wyznaczono na 25 czerwca br. Najważniejszym kryterium będzie cena (waga 60) oraz kryteria jakościowe: doświadczenie projektanta drogowego (waga 21) i zespół projektowy (waga 19).

(JO)

Reklama