Strona główna Wiadomości

Nadzór sądowy nad majątkiem Miasteczka Multimedialnego

Reklama

multimedialneSąd Rejonowy w Nowym Sączu przychylił się do wniosku wierzycieli Miasteczka Multimedialnego (spółki zarządzającej Parkiem Technologicznym Brainville) i ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego – poinformowała Gazeta Krakowska.

– Zadaniem nadzorcy będzie ustalenie majątku dłużnika i objęcie go nadzorem, żeby zapobiec jego uszczupleniu – powiedział Gazecie Krakowskiej mecenas Andrzej Krzyk, reprezentujący wierzycieli Miasteczka Multimedialnego, konsorcjum firm Cerbud – Pietras.

W lutym wniosek o ogłoszenie upadłości zarządcy Brainville złożyły znajdujący się obecnie w upadłości układowej Cerbud z Nowego Sącza oraz firma Pietras z Tarnowa. Domagają się łącznie ponad 3 milionów złotych za prace przy budynku Brainville przy ul. Myśliwskiej, które nie zostały ich zdaniem zapłacone.

Zarządzająca Parkiem Technologicznym MMC Brainville spółka Miasteczko Multimedialne w wydanym jeszcze w lutym oświadczeniu uznała wniosek o ogłoszenie jej upadłości za „złożony w złej wierze”. Zarząd zapowiadał wtedy również roszczenia odszkodowawcze za „wyrządzone szkody na wizerunku Spółki”.

„Spółka domagać się będzie naprawienia szkody wyrządzonej jej poprzez poderwanie zaufania w obrocie handlowym co do jej zdolności finansowej, jak również żądać będzie nakazania wnioskodawcy złożenia publicznego oświadczenia o braku podstaw do żądania upadłości Spółki oraz stosownych przeprosin, zamieszczonych we wszystkich mediach, w których pojawiła się chociażby wzmianka o złożeniu wniosku o upadłość spółki Miasteczko Multimedialne” – można było przeczytać w oświadczeniu Zarządu Miasteczka Multimedialnego.

Na powierzchni około 16 tysięcy metrów kwadratowych w MMC (MultiMedia City) Brainville (nazwa obowiązuje od 2011 roku) mają działać m.in. specjalistyczne laboratoria efektów specjalnych i 3D, inkubator przedsiębiorczości oraz nowoczesne biura z pełnym wyposażeniem i zapleczem technologicznym. Spółka od wielu miesięcy miała trudności z uzyskaniem kredytu na dokończenie wyposażania budynku w specjalistyczny sprzęt. Pożyczka jest niezbędna, bowiem 15 procent inwestycji jest realizowane ze środków własnych Miasteczka Multimedialnego, na pozostałe 85 proc. kosztów była przyznana dotacja. Nadzorująca projekt Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kilkakrotnie już przesuwała terminy końcowego rozliczenia tej inwestycji (aktualnie jest to koniec czerwca br.).

Wydaje się, że spółce udało się w końcu zdobyć brakujące pieniądze. Kilka dni temu Miasteczko Multimedialne ogłosiło zapytanie ofertowe dotyczące “zaprojektowania, dostarczenia i montażu wyposażenia serwerowni, studia telewizyjnego, studia dźwiękowego, laboratorium kolorkorekcji”. Zamawiający przeznacza na realizację tego zamówienia 13 mln zł brutto (taki budżet jest podany w specyfikacji), a Miasteczko Multimedialne oczekuje zrealizowania go do 30 czerwca.

Koncepcja powstania „miasteczka multimedialnego” jako parku technologicznego zrodziła się w 2006 roku na WSB-NLU w Nowym Sączu. W 2010 roku zdobyto dofinansowanie w wysokości 95 milionów złotych netto w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Tego samego roku rozpoczęto budowę infrastruktury przy ulicy Myśliwskiej. Jako pierwszy termin otwarcia podawano wrzesień 2012 roku. Nie doszło do niego z powodu ogłoszenia upadłości przez generalnego wykonawcę, katowicką firmę Budus.

W 2013 roku dokończenia inwestycji podjęło się konsorcjum Cerbud/Pietras. Jeszcze przed uroczystym otwarciem nieukończonego obiektu (odbyło się w połowie maja ub.r.) doszło do sporu o zapłatę wykonawcom prac należności, a kilka tygodni później Miasteczko Multimedialne ostatecznie zerwało umowę z generalnymi wykonawcami.  Cerbud/Pietras oczekują rozstrzygnięcia wniosku o upadłość Miasteczka Multimedialnego, z kolei spółka konsekwentnie twierdzi, że konsorcjum nie posiada „żadnych wierzytelności w stosunku do spółki Miasteczko Multimedialne, które – poza twierdzeniami ich przedstawicieli – byłyby bezsporne lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym”.

(JO)

 

Reklama