Strona główna Twoje miasto

Nagrody okolicznościowe dla nauczycieli

20151014_dzien_nauczyciela_panorama_1
Fot. UM NS

W sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której prezydent Ryszard Nowak tradycyjnie wręczył nagrody okolicznościowe dla 41 nauczycieli i 9 dyrektorów.

Przekazał również gratulacje i życzenia: – Przede wszystkim wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów, zwłaszcza tych zawodowych, bo Państwa sukcesy zawodowe przekładają się na sukces dzieci i młodzieży. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, poprzez przyznane nagrody. Jesteście osobami wyjątkowymi i to jest dowód mojego uznania dla waszej pracy i osiągnięć.

Życzenia i gratulacje wszystkim nauczycielom przekazała również przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza Bożena Jawor, a także dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu Stanisław Szudek. Natomiast prezes Zarządu Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu Kazimierz Sas, uroczyście wręczył dyrektorowi Wydziału Edukacji Józefowi Klimkowi, Odznakę “Przyjaciel Dziecka”. W uzasadnieniu podkreślił, że jest to wyraz zasłużonego podziękowania za trudną pracę na rzecz dzieci i każdego młodego człowieka.

20151014_dzien_nauczyciela_18
Fot. UM NS

W uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej wzięli również udział radni sądeccy: Elżbieta Chowaniec, Józef Gryźlak i Patryk Wicher, a także nauczyciele i dyrektorzy sądeckich szkół i placówek kulturalno-oświatowych. Wydarzenie uświetniła prezentacja artystyczna przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu.

tekst przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza

Wykaz nauczycieli i dyrektorów, z podległych jednostek oświatowych, którym została przyznana nagroda Prezydenta Miasta Nowego Sącza z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 14.10.2015 roku.
SZKOŁY PODSTAWOWE – NAUCZYCIELE
Anna Małek SP nr 2
Ewa Bogdańska SP nr 3
Stanisław Cebula SP nr 6
Elżbieta Rosiek SP nr 7

Renata Kogut SP nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
Katarzyna Gryzło SP nr 17
Maria Tokarz SP nr 18
Maria Tokarczyk SP nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi
Dorota Kubiak SP nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi
Dariusz Serkowski SP nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi

GIMNAZJA – NAUCZYCIELE
Lidia Morańska Gimnazjum nr 2
Katarzyna Chronowska Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi
Maciej Jawor Gimnazjum nr 11

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE – NAUCZYCIELE
Piotr Rychlewski ZSO nr 1
Jacek Tomasik ZSO nr 1
Andrzej Citak ZSO nr 1
Sabina Pasiut ZSO nr 1
Aneta Grabowska ZSO nr 1
Bernadeta Odrzywolska ZSO nr 1
Alicja Karpiel ZSO nr 2
Tadeusz Wczesny ZSO nr 2
Urszula Kulak ZS nr 1
Maksymilian Wilk ZS nr 2
Bogumiła Gleń – Balicka ZS nr 3
Monika Łęczycka ZS nr 5 – Specjalnych
Tomasz Połomski ZSE
Łukasz Jurczak ZSE – M
Jerzy Galara ZSS

PLACÓWKI OŚWIATOWE I OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE – NAUCZYCIELE
Jan Zygmunt Pałac Młodzieży
Zbigniew Smajdor ZPKZ
Sylwia Konopka SOSW

PRZEDSZKOLA – NAUCZYCIELE
Wioletta Gawron MP nr 7

DYREKTORZY PODLEGŁYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Przedszkola
Jolanta Ziejewska ZP – MP nr 11 – Specjalne

Szkoły podstawowe/zespoły szkół podstawowo-gimnazjalnych
Beata Kozieł SP nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
Marta Plata SP nr 11
Halina Węgrzyn SP nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
Janusz Chruślicki ZSP- G nr 2

Szkoły ponadgimnazjalne
Barbara Świętoń ZS nr 1
Aleksander Rybski ZSO nr 1
Waldemar Bogacz ZS nr 5 – Specjalnych
Walenty Szarek ZSE – M