Strona główna Wczoraj i dziś

Największa inwestycja oświatowa okresu międzywojennego

PIC_1-N-2383 Gimnazjum Kupieckie Nowy Sącz
Gimnazjum Kupieckie w listopadzie 1938 roku udekorowane z okazji 20-lecia odzyskania niepodległości. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Piękny, modernistyczny budynek dzisiejszego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego stoi przy ulicy Grodzkiej już 80 lat!

Szkoła powstawała dla Towarzystwa Szkoły Handlowej według wybranego w konkursie projektu Zenona Mariana Remiego. Otwarto ją w 1936 roku przy ulicy Bronisława Pierackiego, na jaką zamieniono Grodzką dwa lata wcześniej (dla upamiętnienia zamordowanego w 1934 roku związanego z Nowym Sączem ministra spraw wewnętrznych – tutaj przeczytasz o wielkich uroczystościach w związku z pogrzebem Pierackiego).

Jak na ówczesne czasy budynek był świetnie wyposażony i posiadał wszystkie, jeszcze wtedy nieczęsto spotykane udogodnienia i instalacje (m.in. centralne ogrzewanie). Szkole – koedukacyjnej – nadano nazwę Gimnazjum Kupieckiego. Placówka okazała się nie tylko największą oświatową inwestycją w okresie międzywojennym w Nowym Sączu ale i jedną z najnowocześniejszych w województwie krakowskim z czasów II Rzeczypospolitej.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu w latach 50
Lata 50. Widok na „Ekonoma” z miejsca, gdzie dziś stoją bloki. Po lewej jeden z domów przy ul. Zapolskiej. Fot. archiwum prywatne / Twój Sącz

W czasie II wojny budynek wykorzystywali Niemcy. Naukę wznowiono już na początku 1945 roku, w jeszcze prywatnej szkole. Rok później placówkę upaństwowiono i utworzono Gimnazjum i Liceum Handlowe. Wraz z różnymi reformami nazwy szkoły się zmieniały – w budynku przy Grodzkiej 34 (po wojnie powrócono do nazwy ulicy) umieszczano też, z powodu trudności lokalowych, inne sądeckie szkoły ponadpodstawowe. Doskonale ilustruje to zdjęcie poniżej: nauczyciele i uczniowie pozują przed wejściem do budynku, gdzie dostrzec można nie tylko tabliczki z nazwami Technikum Pocztowe i Technikum Finansowe ale także Technikum Gastronomiczne czy Zasadnicza Szkoła Odzieżowa.

około 1955 Nowy Sącz Technikum Ekonomiczne
Około 1955 roku. Nauczyciele i uczniowie przed szkołą przy ul. Grodzkiej 34. Fot. archiwum prywatne / Twój Sącz

Od 1981 roku Zespół Szkół Ekonomicznych nosi imię ekonomisty Oskara Langego, ale już od 1 września szkoła zmieni patrona na Władysława Grabskiego (tutaj więcej o tym).

dawne Gimnazjum Kupieckie w Nowym Sączu
Ujęcie obecnie nieosiągalne: Technikum Ekonomiczne widziane z terenu, gdzie jest dziś Szkoła Podstawowa nr 7. Po lewej dom na rogu ul. Solskiego i Grodzkiej, po prawej kamienica przy ul. Nawojowskiej 2. W głębi kamienica przy ul. Grodzkiej 41 a dalej II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Żeromskiego. Fot. archiwum prywatne / Twój Sącz

Budynek w latach 80. rozbudowano o nowe skrzydło i zmodernizowano. Od 1989 przy ZSE działa także III Liceum Ogólnokształcące.

ZSE Nowy Sącz dawne Gimnazjum Kupieckie
Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu. Widok od strony ul. Grodzkiej. Stan czerwiec 2016. Fot. TK / Twój Sącz

(JO)