Strona główna Wczoraj i dziś

Nawojowska, Borelowskiego i Traugutta w połowie lat 30.

Nowy Sącz, ulica Nawojowska w połowie lat 30. XX w. Fot. archiwum prywatne / Twój Sącz

Zdjęcia wykonane około 1935 roku na ulicy Nawojowskiej, na rogu ul. Nawojowskiej i Borelowskiego oraz Traugutta pochodzą ze zbiorów Adama Rzepeckiego (dziękujemy za udostępnienie).

Fotografię powyżej zrobiono z okolicy ul. Traugutta w kierunku centrum miasta. W oddali możemy dostrzec wiadukt kolejowy nad ul. Nawojowską, tuż przed wjazdem na stację Nowy Sącz.

Ulica Nawojowska, widok w stronę centrum miasta. Fot. TK / Twój Sącz

Warto w tym miejscu przypomnieć fragment opracowania Leszka Zakrzewskiego z sądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, poświęconego ulicy Borelowskiego i jej okolicy, zamieszczonego w miesięcznik “Bethania”.

dom przy Nawojowskiej Sącz róg Borelowskiego 1935
Dom na rogu ul. Nawojowskiej i Borelowskiego (dzisiejszy adres Nawojowska 56). W głębi po lewej istniejący do dziś, choć przebudowany, dom Borelowskiego 8. Na końcu uliczki są tylko pola – jeszcze nie rozbudowano Warsztatów Kolejowych. Fot. archiwum prywatne / Twój Sącz

W czasach c.k. Austro-Węgier, kiedy [potok Łącznik] jeszcze przepływał przez interesujący nas obszar, przed obecną ulicą Łącznik, przepustem pod drogą, przechodził na lewą stronę ulicy Nawojowskiej, by po minięciu wylotu polnej drogi – wiodącej do przejazdu kolejowego (późniejsza Traugutta), ponownie wrócić przepustem pod ulicą na jej prawą stronę i ponownie równolegle do Nawojowskiej płynąć pod torami i dalej, w kierunku centrum miasta. Nad Łącznikiem, po jego obu stronach, stały pojedyncze domy, do których dojazd był możliwy od strony bądź to Nawojowskiej, bądź też obecnej Traugutta. Ulicy Borelowskiego nie było jeszcze na planie miasta z roku 1929, natomiast została pokazana na planie wykreślonym przez prof. Rapfa z 1937 r.

Róg ul. Nawojowskiej i Borelowskiego. Stan z sierpnia 2019. Fot. TK / Twój Sącz

W prawo od Nawojowskiej, po przejściu mostkiem nad Łącznikiem, ulica kończyła się przed polem leżącym obok nasypu torów kolejowych do Kamionki a z drugiej strony, po przecięciu Nawojowskiej, docierała niegdyś do ulicy Żwirki. Stamtąd można było przedostać się w prawo, w kierunku miasta do ulicy Szczepanowskiego, która wtedy przechodziła bliżej miasta, tuż za murem parowozowni. W drugą stronę, ulicą Szczepanowskiego, wzdłuż muru Warsztatów Głównych PKP, można było przedostać się do ulicy Nowy Świat i dalej w kierunku Starego Sącza. Podczas wojny, na wiosnę roku 1941 Niemcy poszerzyli obszar Warsztatów, przez co część ulicy Szczepanowskiego, od strony Nawojowskiej, znalazła się na terenie zakładu, przerwano tym samym połączenie Żwirki ze Szczepanowskiego, a tę ostatnią przebito wprost do Nawojowskiej. Po wojnie zakłady rozbudowały się w kierunku południowym, przejmując kolejne obszary w tym rejonie. (Leszek Zakrzewski, Bethania nr 3/2011).

Przejazd kolejowy linii Stróże – Nowy Sącz przy dzisiejszej ulicy Traugutta. 1935 lub 1936 rok. Fot. archiwum prywatne / Twój Sącz

(zim)