Strona główna Wczoraj i dziś

Nawojowska i Fredry w 1975 roku

Reklama
Nowy Sącz ulica Nawojowska 1975
Nowy Sącz. Ulica Nawojowska widziana ze skrzyżowania z ówczesną ul. Bieruta. Sierpień 1975. Fot. archiwum prywatne / Twój Sącz

Tak wyglądała ulica Nawojowska w momencie, gdy powiatowy Nowy Sącz stawał się miastem wojewódzkim. Kupione przez nas na aukcji internetowej fotografie opisane są jako sierpień 1975 (nie jest podany autor zdjęć). Natomiast 1 czerwca 1975 roku zlikwidowano powiaty, wprowadzając dwustopniowy podział administracyjny Polski. Utworzono 49 województw, w tym województwo nowosądeckie z 14 miastami i 41 gminami zamieszkiwanymi przez 600 tysięcy osób. Nowy Sącz stał się stolicą nowego województwa (przetrwało do końca 1998).

Ulica Nawojowska, stan z grudnia 2017. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Fotografia została wykonana ze skrzyżowania ulicy Bieruta (dziś Grota-Roweckiego) z Nawojowską – w tamtym okresie można było tędy normalnie przejeżdżać.

Większość widocznych na pierwszym zdjęciu domów została wyburzona w czasie budowy osiedla Millenium. Z dawnej zabudowy tej części ulicy Nawojowskiej zostały tylko dwa, oznaczone dziś numerami 23 i 25. Ale oznaczenie budynków zmieniło się prawdopodobnie na przełomie lat 70. i 80. – budowane wówczas punktowce otrzymały nieparzystą numerację między “5” a “21”.

Zabudowania ulicy Nawojowskiej, 1975. Fot. archiwum prywatne / Twój Sącz

Dalszy fragment Nawojowskiej to nieistniejący drewniany dom na rogu z ul. Fredry (ta część tej uliczki “zniknęła” wraz z budową osiedla) oraz budynek wzniesiony w latach 70. prawdopodobnie na potrzeby administracyjne (biura budowniczych? – nie mamy pewności). W 1990 roku w domu z numerem 27 uruchomiono Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta (pod koniec lat 90. przeniesione na ul. Szwedzką).

Blok Nawojowska 21 i dom z numerem 27. Stan z grudnia 2017. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Poniżej inne ujęcie domu z rogu Fredry i Nawojowskiej. W głębi dostrzec można budynek Nawojowska 12, gdzie w okresie budowy Millenium działał m.in. sklep spożywczy nazywany “robotnikiem” (dziś funkcjonuje tu m.in. firmowy sklep “Szubryt”).

Nowy Sącz 1975. Dom na rogu ul. Fredry i Nawojowskiej. Fot. archiwum prywatne / Twój Sącz

Ostatnie zdjęcie z 1975 roku to uliczka Fredry widziana od strony ul. Reja, w stronę budowanego dopiero osiedla Millenium. Po lewej przebudowany nieco później dom; dwa następne budynki zostały wyburzone (pierwszy, jasny, stał przy ul. Nawojowskiej). W głębi widoczne bloki z głębi osiedla, jeszcze ich nie przesłaniają postawione na przełomie lat 70. i 80. punktowce przy ul. Nawojowskiej.

Ulica Fredry widziana od strony ul. Reja. 1975. Fot. archiwum prywatne / Twój Sącz

Przed wybudowaniem osiedla Fredry zaczynała się przy ulicy Mikołaja Reja i przecinając Nawojowską biegła w kierunku skrzyżowania z Królowej Jadwigi i Siemiradzkiego. Stało przy niej kilka parterowych domów; wzdłuż Fredry płynął też potok Łącznik.

Uliczka Fredry w Nowym Sączu. W głębi punktowce osiedla Millenium. Stan grudzień 2017. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

(jm)