Strona główna Wiadomości

Newag pokazał Impulsa drugiej generacji

Impuls 2
Fot. materiały prasowe Newag S.A.

Nowosądecki Newag zaprezentował pierwszy pojazd Impuls 2, wyprodukowany dla Łódzkiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej. Wkrótce rozpoczną się testy, a pierwsi pasażerowie pojadą Impulsem drugiej generacji w grudniu br.

Pierwsze Elektryczne Zespoły Trakcyjne (EZT) Impuls zostały wyprodukowane przez Newag S.A. w 2008 r. Do tej pory firma wypuściła na tory już ponad sto tych pojazdów w różnych konfiguracjach – od wersji dwuczłonowej aż do sześcioczłonowej.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która zamówiła od Newagu 14 trzyczło­no­wych pojaz­dów, jako pierwszy przewoźnik w Polsce otrzyma Impulsy nowej generacji. Według producenta będą bardziej niezawodne i komfortowe.

– W pocią­gach dla ŁKA znajdą się także nowo­ści takie jak strefa dzie­cięca ze sto­łem z nadru­kiem gry plan­szo­wej i kostką do gry, sto­liki pod­okienne w ukła­dzie foteli vis a vis, defi­bry­la­tory i nume­ra­cja miejsc – podkreślają przedstawiciele Newag S.A.

Wnętrze Impulsa 2. Fot. materiały prasowe Newag S.A.

Ponadto pojazdy wyposażone będą w klimatyzację, wi-fi, gniazdka elektryczne z ładowarkami usb, nowoczesny system informacji pasażerskiej oraz miejsca na rowery.

Ja informuje Newag, pierwszy wyprodukowany Impuls 2 pod koniec czerwca roz­pocz­nie testy w Kra­ko­wie a na początku lipca na torze doświad­czal­nym w Żmigro­dzie. Euro­pej­ska pre­miera pojazdu odbę­dzie się w Ber­li­nie pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Kolej­nic­twa Inno­trans.

Już od grud­nia nowe pociągi będą kur­so­wały po woje­wódz­twie łódzkim. Impulsy wyru­szą do Piotr­kowa Try­bu­nal­skiego, Radom­ska i Toma­szowa Mazo­wiec­kiego. ŁKA obsłuży także połą­cze­nia na tra­sie Skier­nie­wice – Łowicz – Kutno.

Wartość zamówienia dla ŁKA wynosi 267 mln zł brutto. Newag będzie odpo­wie­dzialny rów­nież za utrzy­ma­nie pojaz­dów przez okres 12 lat.

Impuls 2 dla ŁKA
Impuls 2 dla ŁKA. Fot. materiały prasowe Newag S.A.

Newag S.A. zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakła­dach spółki w Nowym Sączu pro­wa­dzone są prace w seg­men­cie elek­trycz­nych i spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych, wago­nów oso­bo­wych oraz loko­mo­tyw spa­li­no­wych i elektrycznych.

Od grudnia 2013 roku spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Głównym udziałowcem Newag S.A. jest Zbigniew Jakubas (ma obecnie 42,57 % akcji), OFE Aviva BZ WBK (9,89%), Nationale-Nederlanden OFE (8,99%) oraz MetLife OFE (7,45 %). Zatrudnienie w spółce w 2016 roku przekraczało 1 700 osób. W 2017 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 790 mln zł netto.

(JO), źródło: Newag S.A.