Strona główna Wiadomości

Newag zainwestuje co najmniej 80 mln zł w rozbudowę zakładu w Nowym Sączu

rozbudowa Newagu
Torowisko na stacji kolejowej Nowy Sącz. W głębi hala nr 6 firmy Newag S.A. wykorzystywana do produkcji lokomotyw. Na pierwszym planie jeden z pociągów produkowanych w Nowym Sączu – Impuls – w barwach Kolei Małopolskich. Fot. JO / Twój Sącz

W ciągu najbliższych trzech lat nowosądecki Newag wyda co najmniej 80 mln zł na zakup nowej hali produkcyjnej, rozbudowę i modernizację istniejących budynków oraz zakup nowych maszyn i urządzeń i modernizację linii produkcyjnych – poinformowała Spółka w komunikacie giełdowym.

Newag S.A. podjął decyzję o inwestycjach w związku z uzyskanym wsparciem na ich realizację w ramach działalności Krakowskiego Parku Technologicznego. Newag otrzyma prawo do zwolnienia od podatku dochodowego w wysokości do 35% kosztów kwalifikowanych inwestycji „polegającej na zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego przedsiębiorstwa, w zakresie produkcji i sprzedaży lokomotyw, elektrycznych spalinowych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych, tramwajów oraz usług związanych z dokonywaniem modernizacji oraz remontów lokomotyw, zespołów trakcyjnych i wagonów, w gminie Miasto Nowy Sącz, w terminie do 31 marca 2022 r., poprzez zakup nieruchomości z halą produkcyjną, rozbudowę/modernizację istniejących budynków, zakup maszyn i urządzeń oraz rozbudowę/modernizację istniejących linii produkcyjnych”.

Decyzja obowiązuje maksymalnie przez 12 lat. Newag zapowiada rozpoczęcie inwestycji już w tym roku a pełne wdrożenie jej efektów spodziewane jest do końca 2021.

„W celu skorzystania ze zwolnienia podatkowego Spółka jest zobowiązana do spełnienia warunków określonych szczegółowo w Decyzji, w tym poniesienia kosztów kwalifikowanych w zadeklarowanej minimalnej wysokości oraz zwiększenia i utrzymania poziomu zatrudnienia. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych zadeklarowanych przez Spółkę wynosi 80.398.000,00 zł, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 104.517.000,00 zł. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych oraz w odniesieniu do niektórych z nabywanych maszyn i urządzeń – w formie leasingu finansowego” – podaje Newag S.A. Spółka jest zobowiązana również do utrzymania zatrudnienia.

Nowosądecki producent taboru kolejowego informuje, że podjęta decyzja inwestycyjna ma „istotne znaczenie dla rozwoju Spółki w szczególności ze względu na rozszerzenie zasobów o kolejną halę produkcyjną, co pozwoli na optymalizację procesu produkcyjnego pojazdów szynowych w pełni zgodnych z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności Kolei obowiązujących w Unii Europejskiej”.

Newag S.A. jest producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów. Od grudnia 2013 roku spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Głównym udziałowcem Newag S.A. jest Zbigniew Jakubas (ma obecnie 44,25 % akcji), Nationale-Nederlanden OFE (8,99%),  OFE Aviva Santander (8 %), OFE PZU Złota Jesień (7,28 %) oraz MetLife OFE (6,67 %). W 2017 roku w spółce zatrudnionych było 1 500 osób a przychody ze sprzedaży wyniosły 790 mln zł netto.

(JO), źródło: Newag S.A.