Strona główna Wiadomości

Władze miasta: Nie będzie podwyżki cen za wywóz śmieci

wywóz śmieci Nowy Sącz
Sesja Rady Miasta Nowego Sącza. Głosuje opozycja. Fot. JO / Twój Sącz

– Zapewniam, że przez najbliższe trzy lata nie będzie żadnej podwyżki cen za wywóz śmieci – oświadczył na wtorkowej sesji Rady Miasta wiceprezydent Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż. Razem z prezydentem Nowakiem rozwiewali wątpliwości radnych związane ze zbliżającym się do finału przetargiem na wywóz odpadów komunalnych i wyborem droższej oferty.

Dziś (3 lutego) radni zajmowali się zwiększeniem tegorocznych wydatków budżetu miasta z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 1 730 000 zł. Kilka dni temu Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie włoskiego konsorcjum AVR, które pierwotnie wygrało przetarg na wywożenie i zagospodarowanie sądeckich śmieci, oferując za to 22,7 mln zł (w ciągu najbliższych trzech lat). W związku z tym miasto musi zawrzeć umowę z droższym o prawie 4 mln zł konsorcjum firm NOVA/SITA/EMPOL, a tego wcześniej nie przewidziano w budżecie na 2015 rok.

Ponieważ jednak według władz Nowego Sącza w minionym roku wpływy z tytułu opłat za wywóz śmieci od mieszkańców były wyższe niż planowano – według informacji podanej na sesji prawie 68 tysięcy osób zapłaciło z tego tytułu w 2014 roku niespełna 10 milionów złotych – także w tym roku planuje się wyższe wpływy i dzięki temu w kasie miasta znajdzie się brakujące 1 730 000 zł.

Opozycyjni radni z Platformy Obywatelskiej próbowali przekonywać, że zamieszanie z przetargiem można wykorzystać do jego powtórki, a wtedy być może spadłaby cena ofert na wywóz śmieci a zatem i opłata wnoszona przez mieszkańców. Tę argumentację odpierał prezydent Ryszard Nowak razem ze swoim zastępcą tłumacząc, że nie ma podstaw prawnych, aby obecny przetarg unieważnić. Przekonywali również, że cena za wywóz śmieci w mieście (7,50 zł od osoby za odpady segregowane) jest „bardzo atrakcyjna” i żaden okoliczny samorząd nie oferuje takiej usługi taniej jeśli weźmie się pod uwagę także częstotliwość wywozu odpadów.

– Przez najbliższe trzy lata nie będzie żadnej podwyżki, chyba że stanie się coś nadzwyczajnego, na przykład zmieni się ustawa – zapewniał wiceprezydent Jerzy Gwiżdż. Ostatecznie po wniosku o zamknięcie dyskusji 15 radnych popierających prezydenta Nowaka zagłosowało za wnioskowaną zmianą uchwały budżetowej.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku do przetargu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów w latach 2015 – 2017 stanęło konsorcjum komunalnej spółki NOVA i firm SITA Małopolska oraz EMPOL z Tylmanowej – dotychczasowi odbiorcy sądeckich śmieci. Konsorcjum zaoferowało kwotę 26 593 920 zł brutto. Drugi uczestnik przetargu, konsorcjum krakowskiego oddziału włoskiej firmy AVR i spółka matka z Rzymu zaoferowały w przetargu 22 749 971 zł brutto.

Początkowo wybrano tańszą ofertę AVR. Ale NOVA/SITA/EMPOL złożyły odwołanie od wyniku przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej, która 3 grudnia nakazała unieważnienie decyzji o odrzuceniu oferty „sądeckiego” konsorcjum i unieważnienie wyboru oferty AVR. Włosi mieli dostarczyć kilka dokumentów, których brak zarzucili konkurenci.

Miejska komisja przetargowa zdecydowała wtedy, że wywozem i zagospodarowaniem śmieci powinny się jednak zająć NOVA/SITA/EMPOL. Odrzucono ofertę AVR  jako„niezgodną ze specyfikacją”. Jedną z przyczyn był brak napędu na cztery koła w jednym z samochodów polsko-włoskiego konsorcjum (specyfikacja przetargowa stawiała wymóg posiadania tylko jednego takiego auta).  Włosi złożyli na tę decyzję odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, ale zostało ono oddalone.

Ostatnią, nierozstrzygniętą jeszcze sprawą jest złożona do sądu skarga AVR na cały wyrok KIO (z 3 grudnia ub.r. o unieważnieniu oferty AVR). – Mamy nadzieję, że Sąd Okręgowy w Nowym Sączu pochyli się nad orzeczeniem KIO i rzetelnie orzeknie w przedmiocie skargi – powiedział nam Grzegorz Bonar, dyrektor techniczny spółki AVR.

(JO)