Strona główna Wiadomości

Nie ma pewności, czy most na Dunajcu będzie ukończony w terminie

Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się demontaż podpór pod łukami budowanego mostu na Dunajcu (od strony lewego brzegu). W najbliższych dniach być może uda się też dokończyć montaż stalowych łuków od strony ruin zamku. Jednak wciąż nie ma pewności, czy wykonawcy uda się dotrzymać terminu zakończenia prac, ustalonego w umowie na 31 grudnia 2018.

– Za wcześnie jeszcze by mówić o ostatecznych terminach – rozkłada ręce Grzegorz Mirek, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. Jak podkreśla, wciąż jednym z ważniejszych czynników są warunki atmosferyczne.

Wkrótce mają być połączone łuki w części obiektu a potem zdemontowane podpory pod nimi. Kolejnym etapem ma być m.in. montaż odciągów oraz zbrojenie płyty mostu.  Dokończenia wymagają też dojazdy do przeprawy oraz rondo na ul. Krakowskiej.

trwa montaż łuków mostu na Dunajcu w Nowym Sączu
Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Firma Banimex z Będzina, która jest wykonawcą inwestycji, zgodnie z umową powinna ją zakończyć do końca roku. Dopiero po faktycznym finale prac dokumentacja budowy trafi do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który w terminie 21 dni powinien dokonać wraz z inwestorem odbioru i zdecydować o dopuszczeniu obiektu i dróg dojazdowych do użytkowania.

Zakres „przebudowy układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” obejmował m.in. rozbiórkę obecnego mostu na Dunajcu i budowę w jego miejsce nowego, dwuprzęsłowego obiektu z czterema pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy.  Skrzyżowanie ul. Legionów i ul. Bulwar Narwiku z ul. Tarnowską, ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Piotra Skargi już przebudowano na rondo typu „średniego”. Wciąż trwają prace na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i ul. Legionów z ul. Starowiejską i ul. Dunajcową gdzie powstaje rondo „małe” o charakterze turbinowym.

Symboliczna inauguracja inwestycji nastąpiła pod koniec października 2017, ale prace rozbiórkowe mostu im. Józefa Piłsudskiego (powszechnie nazywanego „heleńskim” od nazwy osiedla Helena na lewym brzegu Dunajca) rozpoczęły się dopiero na początku maja 2018. Kilka tygodni później, pod koniec czerwca, zaczęto budować nową przeprawę.

(JO)

Reklama