Strona główna Wiadomości

Nocna prohibicja w Nowym Sączu wchodzi w życie 5 października

nocna prohibicja w Nowym Sączu

5 października 2018 to data, kiedy w Nowym Sączu zacznie obowiązywać uchwała Rady Miasta w sprawie „ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach nocnych”.

Uchwała, podjęta przez Radę Miasta we wrześniu, miała zacząć obowiązywać 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Publikacja nastąpiła 20 września, zatem uchwała wchodzi w życie w piątek 5 października.

Uchwała wprowadza zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży między godziną 22.00 a 6.00. W praktyce oznacza to zakaz nocnej sprzedaży piwa i mocniejszych alkoholi we wszystkich sklepach i na stacjach benzynowych na terenie Nowego Sącza. Zakaz ten nie obejmuje podawania i spożywania alkoholu w lokalach gastronomicznych.

Uchwała ponadto ustala m.in. limity zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) i poza miejscem ich sprzedaży (sklepy). Pod sklepami nie będą też mogły działać np. mini-ogródki, w których spożywany byłby alkohol. Zakłada również odmowę wydania koncesji m.in. dla punktów w bezpośrednim sąsiedztwie szkół, kościołów, na terenie obiektów sportowych.

(JO)

Reklama