Strona główna Wiadomości

Nowa Encyklopedia Sądecka wyprzedana. Można ją już tylko dostać od prezydenta

Nowa Encyklopedia Sądecka
Fot. JO / Twój Sącz

Miesiąc po premierze „Nowej Encyklopedii Sądeckiej” autorstwa Jerzego Leśniaka nakład jest na wyczerpaniu. Księgi nie ma już w Księgarni „Alfabet” przy ul. Jagiellońskiej – jedynej, która prowadziła jej sprzedaż detaliczną. Niemal połowa z tysiąca wydanych egzemplarzy jest w gestii Prezydenta Nowego Sącza – te są rozdawane według specjalnego rozdzielnika.

Wydawcą dzieła jest Urząd Miasta Nowego Sącza a wykonawcą obsługi wydawniczej i sprzedaży Encyklopedii Drukarnia Goldruk. Według zawartej między nimi umowy, 550 egzemplarzy mogło być sprzedane za cenę nie wyższą niż 145 zł za sztukę. – Ten nakład jest na wyczerpaniu – przyznaje Wojciech Golachowski, właściciel Goldruku.

W księgarni, która dziennie dostawała kilkadziesiąt egzemplarzy książki (tylko tyle drukarnia była w stanie dostarczyć ze względu na pracochłonny sposób wydania), po „Nowej Encyklopedii Sądeckiej” nie ma już śladu. – Cały nakład został sprzedany, nie umiemy powiedzieć, czy jeszcze jakieś egzemplarze do nas dotrą – przyznają w „Alfabecie”.

450 egzemplarzy trafiło do Urzędu Miasta i zostało rozdzielone specjalnym zarządzeniem Prezydenta Nowego Sącza. Wynika z niego, że 23 egzemplarze trafiły (lub wkrótce trafią) do radnych a 81 do bibliotek (także szkolnych). 46 egz. przeznaczono dla osób współpracujących z Rocznikiem Sadeckim oraz dla Wydziału Kultury UM. Aż 180 sztuk według rozporządzenia dostaną: „przedstawiciele rządu, posłowie, senatorowie, przedstawiciele samorządów, duchowieństwa, zarządy osiedlowe, prezesi spółek, dyrektorzy i kierownicy jednostek miejskich, przedstawiciele urzędu, instytucji i osób współpracujących”.

– Część książek [120 egz. – red.] pozostaje do dyspozycji Prezydenta i będzie przeznaczona jako pamiątkowy upominek z okazji rocznic, jubileuszy itp. – wyjaśnia Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Na razie nie podjęto jeszcze decyzji, czy to wydanie „Nowej Encyklopedii Sądeckiej” będzie dodrukowane czy może w przyszłości ukaże się jako wydanie drugie, poprawione i uzupełnione. Wydawca w tym wydaniu zamieścił ankietę, w której oczekuje biogramów osób, które nie zostały ujęte w Encyklopedii lub informacji uzupełniających. – Jeśli Miasto zdecyduje się w przyszłości wydać uzupełnioną nową encyklopedię to wykorzysta ankiety załączone do tego wydania – zastrzegają w urzędzie.

Nie wiadomo, czy NES zostanie udostępniona w internecie. Taki bowiem zapis znalazł się w umowie koncesyjnej między Urzędem a Goldrukiem. Według niego po wyczerpaniu nakładu „komercyjnego” (czyli 550 egz.) lub po upływie dwóch lat od przekazania publikacji, Urząd Miasta ma prawo umieścić Encyklopedię w formie elektronicznej na swojej stronie internetowej lub podległej jednostki.

– Jednakże należy zaznaczyć, że zapis ten daje Miastu prawo publikacji wydawnictwa w wersji elektronicznej, ale nie jest to obligatoryjne. Ostateczna decyzja w tej sprawie pozostaje w gestii Prezydenta Miasta – wyjaśnia Wiesław Turek z Referatu Komunikacji Społecznej UM.

„Nowa Encyklopedia Sądecka” autorstwa zmarłego w sierpniu br. Jerzego Leśniaka – od kilku tygodni decyzją Rady Miasta Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza – ukazała się na rynku 10 listopada 2017. Uznawana za „dzieło życia” autora, zawiera kilkanaście tysięcy haseł i zdjęć i ma ponad tysiąc stron. To ponad dwukrotnie więcej, niż wydana w 2000 roku „Encyklopedia Sądecka”, napisana także przez Jerzego Leśniaka (przy współpracy jego ojca Augustyna oraz syna Karola). Więcej czytaj w tekście Ukazała się „Nowa Encyklopedia Sądecka” Jerzego Leśniaka

(JO)

Reklama