Strona główna Twoje miasto

Nowa instalacja biologicznego przetwarzania odpadów

20160311_nowa_instalacja
Fot. NOVA Sp. z o.o.

W środę (16 marca) o godz. 12:00 na terenie, należącego do spółki NOVA, Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120, odbędzie się otwarcie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji, stanowiącej część instalacji regionalnej Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów (MBP).

Inwestycja została zakończona w grudniu 2015 roku, a jej koszt wyniósł ponad 2 mln zł netto. Zastosowane rozwiązania techniczne spełniają obowiązujące standardy w zakresie technologii przetwarzania dla tego typu odpadów, a także wymogi dotyczące ochrony środowiska oraz zasady najlepszych dostępnych technik. Sama instalacja składa się z siedmiu bioreaktorów, biofiltra, modułu kontrolno-pomiarowego, instalacji fotowoltaicznej oraz sieci.

W celu prowadzenia biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji w warunkach tlenowych, w zamkniętych bioreaktorach, została zastosowana technologia „Bio innovation”. Technologia ta jest autorskim produktem opracowanym przez inżynierów spółki NOVA w wyniku  prowadzonej współpracy ze środowiskiem naukowym. Celem jej zastosowania jest optymalizacja procesów przetwarzania i odzysku odpadów.
W każdym  bioreaktorze prowadzony jest indywidualny proces biologicznego przetwarzania odpadów na podstawie zaimplementowanych parametrów wraz z oczyszczaniem i dezodoryzacją powietrza poprocesowego w biofiltrze. Proces stabilizacji tlenowej prowadzony w bioreaktorach jest sterowany i kontrolowany przez dedykowany dla tej technologii system sterowania i wizualizacji „Control BI”.

Z instalacją biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji jest zintegrowana instalacja fotowoltaiczna, zamontowana na dachu modułu sterowania i kontroli. Energia elektryczna wytwarzana w wyniku konwersji promieniowania słonecznego w modułach fotowoltaicznych jest wykorzystywana do zasilania urządzeń elektrycznych instalacji bioreaktorów. Takie rozwiązanie stanowi przykład racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska i źródłami energii odnawialnych.

Zarządzanie energią jest koncepcją, która została wdrożona na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów jako „Zintegrowany system energetyczno-odpadowy” i ma na celu realizację zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście rentowności i konkurencyjności Spółki. Proces planowania energetycznego w spółce NOVA integruje wszystkie działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonego wyniku ilościowego (zmniejszenie zużycia energii), ekonomicznego (uzyskanie oszczędności finansowych) oraz społecznego (lokalne bezpieczeństwo energetyczne). Działania spółki koncentrują się na optymalizacji sposobów korzystania z komponentów środowiska naturalnego, automatyzacji procesów technologicznych oraz na  racjonalnym wykorzystaniu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

tekst przygotowany przez spółkę Nova i Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza