Strona główna Twoje miasto

Nowe horyzonty innowacyjności

Reklama
innowatyka w Nowym Sączu
dr Michał Jasieński. Fot. WSB-NLU

Jaki powinien być innowacyjny naukowiec, w jaki sposób prowadzić innowacyjne projekty, badania, szkolenia, innowacyjność i kreatywność urzędnikom? Odpowiedzi na te i inne pytania związane z innowacyjnością możemy znaleźć w zbiorowej publikacji pod redakcją profesora Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University, dr Michała Jasieńskiego pt. “Innowatyka – nowy horyzont. Innowacyjność naukowców, przedsiębiorców, menedżerów i urzędników” .

Pozycja ta jest podsumowaniem działań Centrum Innowatyki WSB-NLU w ramach projektu „Kultura innowacji – budowanie nowej jakości”, realizowanego w latach 2012-2014 i współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz WSB-NLU.

Teksty, których autorami są naukowcy, pracownicy administracji i biznesu z różnych miejsc w kraju, m.in. Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Nowego Sącza, Opola, Poznania, Szczecina, Warszawy, traktują o wyzwaniach, jakie stoją przed Polską w kontekście wprowadzania innowacyjności w różnych dziedzinach życia społecznego. Autorami artykułów są także pracownicy WSB-NLU: dr Natalia Potoczek, dr Justyna Sokołowska – Woźniak, dr Dariusz Woźniak, mgr Magdalena Rzeźnik i mgr Karolina Rozmus. Książkę recenzowali prof. dr hab. Adam Łomnicki, członek rzecz. PAN oraz dr Wiktor Patena, a wydana została przez nowosądeckie Wydawnictwo Nova Sandec.

Z treściami zawartymi w książce zapozna się szersze grono czytelników, bowiem wiele egzemplarzy wysłano urzędom administracji centralnej i regionalnej, redakcjom czasopism, politykom, dziennikarzom, menedżerom i przedsiębiorcom. Lekturę warto polecić również mieszkańcom naszego miasta, zainteresowanym wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań w celu ulepszania zastanej rzeczywistości np. w firmie czy urzędzie. Więcej szczegółów oraz darmowy plik PDF wraz z całym tekstem książki do pobrania znajduje się na stronie Centrum Innowatyki www.inko.wsb-nlu.edu.pl.

Centrum Innowatyki WSB-NLU uczestniczy również w prestiżowym projekcie „Reinvent”. Na czym on polega? Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University została członkiem międzynarodowego konsorcjum badawczego, które otrzymało grant siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Projekt “REINVENT: Transformacja MŚP w sektorze kreatywnym poprzez innowacyjną zmianę modelu biznesowego” jest finansowany w ramach programu Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP). Zgodnie z założeniami programu Marie Curie, projekt opiera się na budowaniu współpracy, transferu wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy uczelniami i jednostkami badawczymi a przemysłem i biznesem.

Grant w całości finansuje w latach 2013-2016 pracę badawczą czworga pracowników WSB-NLU w firmach w Danii, Islandii i Polsce oraz wizyty studialne pracowników firm w uczelniach tworzących konsorcjum. Pracownicy WSB-NLU uczestniczą w konferencjach międzynarodowych z dziedziny zarządzania i prowadzą badania nad innowacyjnością modeli biznesowych, które zaowocowały już wieloma publikacjami angielskojęzycznymi. W połowie 2016 roku odbędzie się w WSB-NLU konferencja naukowa wieńcząca projekt.

– Jest to wielkie wyróżnienie dla naszej uczelni – mówi prof. Michał Jasieński. – Jesteśmy jedyną szkołą biznesu w Polsce oraz jedną z nielicznych uczelni niepublicznych, którym udało się współtworzyć międzynarodowe konsorcjum i dostać grant z Unii Europejskiej. Projektem kieruje profesor Marina Candi z Reykjavik University, która odwiedziła naszą uczelnię i przekonała się, że jesteśmy godnym partnerem do współpracy. Celem naszych badań jest wypracowanie zestawu praktycznych metod, dzięki którym firmy i instytucje będą mogły unowocześniać, albo wręcz rewolucjonizować, sposoby swojego działania. Chodzi nam przecież o to, żeby w globalnej gospodarce nasze krajowe firmy mogły wygrywać z dowolnymi konkurentami – dodaje Jasieński.

W innych swoich działaniach, Centrum Innowatyki zajmuje się np. prowadzeniem warsztatów z kreatywnego myślenia dla młodzieży, a dla pracowników firm oraz urzędów organizuje szkolenia na temat zarządzania innowacyjnością.

tekst przygotowany przez: Agnieszka MałeckaWSB-NLU w Nowym Sączu