Strona główna Twoje miasto

Nowosądeckie obchody Święta Policji

Święto Policji w Nowym Sączu18 lipca 2016  sądeccy policjanci podczas uroczystej ceremonii uczcili dziewięćdziesiątą siódmą rocznicę powstania polskiej Policji.

W uroczystości uczestniczyło wielu znakomitych gości, m. in.: parlamentarzyści:  Poseł  Jan Duda i  Poseł Arkadiusz Mularczyk, swoją obecnością zaszczycili nas również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – mł. insp. Robert Nowakowski, Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Jerzy Gwiżdż, Starosta Nowosądecki -Marek Pławiak oraz przedstawiciele duchowieństwa na czele z ks. prof. Stanisławem Sojką.

Na uroczystości nie zabrakło także samorządowców: Przewodniczących Rady Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego oraz wójtów i burmistrzów z terenu Sądecczyzny. Obecni także byli przedstawiciele służb mundurowych, a także wymiaru sprawiedliwości i instytucji mających swoje siedziby na Sądecczyźnie. Oprócz obecnego kierownictwa jednostki, mł. insp. Jarosława Tokarczyka i jego zastępców – podinsp. Ireneusza Maślanki i podinsp. Jerzego Polczyka, nie zabrakło również emerytowanych komendantów sądeckiej jednostki.

W tym szczególnym, tak ważnym dla Policji dniu, wszystkich gości, a także funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i ich rodziny przywitał gospodarz uroczystości – Komendant Miejski mł. insp. Jarosław Tokarczyk, który podziękował wszystkim za obecność, pogratulował awansu wyróżniającym się funkcjonariuszom oraz pracownikom, jak również dziękował za dotychczasową pomoc i współpracę przedstawicielom władz.

Uroczystości rozpoczęły się równo o godzinie 13.00 od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – mł. insp. Robertowi Nowakowskiemu, przez dowódcę uroczystości podinsp. Grzegorza Wyskiela. Następnie wprowadzono sztandar Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Po tej nierozłącznej z mundurem części ceremonii nastąpiło odczytanie rozkazów personalnych Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Tomasza Miłkowskiego  o powołaniu na stanowiska zastępców Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu: podinsp. Ireneusz Maślanka – dotychczasowy Zastępca Komendanta objął stanowisko I Zastępcy, natomiast podinsp. Jerzy Polczyk powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu.

Ponadto podczas święta na wyższe stopnie służbowe zostało mianowanych stu sześćdziesięciu funkcjonariuszy. Znacząca grupa awansowanych to policjanci komendy miejskiej w tym przypadku awanse otrzymało aż stu ośmiu policjantów, natomiast z jednostek podległych komendzie pięćdziesięciu dwóch.

W korpusie oficerów awansowało czterech policjantów: w tym na stopień młodszego inspektora – jeden funkcjonariusz, na stopień podinspektora dwóch, natomiast na stopień komisarza jeden policjant.

W korpusie aspirantów Policji, łącznie na wyższe stopnie policyjne Komendant Wojewódzki  Policji mianował siedemdziesięciu pięciu funkcjonariuszy:
na stopień aspiranta sztabowego Policji –  dwudziestu policjantów,
na stopień starszego aspiranta Policji – jedenastu funkcjonariuszy,
na stopień aspiranta Policji – szesnastu policjantów.

W korpusie podoficerów Policji Komendant Wojewódzki Policji mianował:
na stopień sierżanta sztabowego Policji – jedenastu funkcjonariuszy,
na stopień starszego sierżanta Policji – osiemnastu policjantów,
na stopień sierżanta Policji – dwudziestu ośmiu funkcjonariuszy.

W korpusie szeregowych Policji na stopień starszego posterunkowego awansowało  dwudziestu jeden policjantów.

Wielu z awansowanych policjantów pracując na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na Sądecczyźnie, wykazało się dużym zaangażowaniem, poświęceniem i odwagą. Oddało tej pracy serce, a służba przyniosła im satysfakcję i uznanie w oczach lokalnych społeczności. Na ten szacunek starali się zasłużyć swoją pracą, kształtując wizerunek formacji i czując dumę z tego, że tworzą Policję.

Święto Policji Nowy SączŚwięto Policji to także najlepszy moment do podziękowań dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników. Zaproszeni goście dziękowali sądeckim policjantom za zaangażowanie, wyrażając ogromne uznanie i wdzięczność dla ich ciężkiej służby na rzecz bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego na Sądecczyźnie. W imieniu parlamentarzystów głos zabrał Poseł Jan Duda, który przekazał gratulacje od Senatora Koguta i Posłów z terenu Sądecczyzny. Ciepłe słowa do sądeckich funkcjonariuszy skierował także Jerzy Gwiżdż – Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Marek Pławiak- Starosta Nowosądecki, ks. prof. Stanisław Sojka oraz Fryderyk Orepuk – Prezydent IPA.

Z okazji powołania na stanowiska Zastępców Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu Jerzy Gwiżdż w ramach uznania przekazał podinsp. Ireneuszowi Maślance oraz podinsp. Jerzemu Polczykowi „Sądeckie Dukaty”.

Natomiast w podziękowaniu za ofiarną służbę i pełne poświęcenia działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, porządku publicznego oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości na Ziemi Sądeckiej, Starosta Nowosądecki – Marek Pławiak odznaczył „Złotym Jabłkiem Sądeckim” podinsp. Adama Bukańskiego. Ponadto 8 funkcjonariuszy oraz 3 pracowników cywilnych sądeckiej komendy zostało wyróżnionych „Srebrnym Jabłkiem Sądeckim”.

Uroczystość podsumował mł. insp. Robert Nowakowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, który także pogratulował i podziękował awansowanym policjantom za wzorową służbę przyczyniającą się do budowania pozytywnego wizerunku Policji  wśród społeczeństwa i wzrostu zaufania do tej formacji oraz jej funkcjonariuszy. Swoje słowa skierował także do władz samorządowych, którym podziękował za wsparcie i pomoc okazywaną Policji.

tekst i zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu