Strona główna Twoje miasto

Nowy "Rocznik Sądecki"

rocznikW najbliższy piątek, 4 lipca o godz. 16 w sądeckim ratuszu odbędzie się promocja nowego tomu „Rocznika Sądeckiego”, tradycyjnie inaugurująca doroczne obchody Imienin Miasta.

„Rocznik”, pismo naukowe z przedwojennym rodowodem, oznaczony jest już 42 numerem. Liczy ponad 500 stron i zawiera ok. 40 artykułów, materiałów, recenzji, biogramów. Publikacja poświęcona jest ks. dr. Henrykowi Ostachowi z Kamiannej, jego sylwetkę kapłana, pszczelarza i społecznika przedstawia Leszek Migrała. Całość uzupełnia kronika miasta i wykaz bibliograficzny Sądecczyzny.

Zasłużone dla Nowego Sącza i Sądecczyzny wydawnictwo (ukazujące się od 1939 r.) należy do najstarszych naukowych pism regionalnych w Polsce. Redaguje go Komitet Redakcyjny na czele z prof. Feliksem Kirykiem. Gospodarzem promocji będzie prezydent Ryszard Nowak, wydawca „Rocznika” i towarzyszącej mu książki z serii „Biblioteka Rocznika”: „Adwokaci Nowego Sącza do 1945 roku” – sądeckiego autora Roberta Tabaszewskiego.

Obie pozycje będą do nabycia podczas promocji, a w następnych dniach w Miejskim Ośrodku Kultury (d. DKK) przy al. Wolności. Wydawnictwa zostały wydrukowane w oficynie Goldruk Wojciecha Golachowskiego.

Bieżący „Rocznik” m.in. nawiązuje do kilku rocznic:
– 600. rocznicy urodzin Jana Długosza – stąd artykuł prof. Feliksa Kiryka o związkach słynnego dziejopisa z Nowym Sączem;
– 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej – o wydarzeniach sprzed wieku pisze Leszek Migrała;
– 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej – artykuł o działaniach kompanii zwiadowców 1 PSP pióra Jacka Palucha, którego ojciec był dowódcą tego oddziału.

Ponadto Czytelnicy mogą zapoznać się z relacjami polsko-żydowskimi w Nowym Sączu w okresie międzywojennym, przeczytać o pierwszej powojennej gazecie w Nowym Sączu, o problematyce gospodarczej w świetle dokumentów Komitetu Powiatowego PZPR w latach 50.

Warte przestudiowania są też sprawozdania Zarządu Miejskiego z 1945 i 1945 r. czy też swojego rodzaju monografia kamienicy nr 31 w sądeckim rynku – materiał inż. arch. Wojciecha Butschera.
Długiem wdzięczności i wyrazem uznania wobec prof. Juliana Dybca jest relacja z wyjątkowej uroczystości wręczenia mu na UJ księgi pamiątkowej Virtuti et Ingenio.

Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

Reklama