Strona główna Wczoraj i dziś

Nowy Sącz 1 maja 1971 w kolorze

Reklama
1 maja 1970. Nowy Sącz, ulica Jagiellońska na wysokości Plant. Fot. Jurek Buchwald / Twój Sącz

Publikowana po raz pierwszy seria fotografii z pochodu 1-majowego w Nowym Sączu w 1971 roku. Autorem zdjęć jest Jurek Buchwald (zm. 1996) – udostępnił je nam jego siostrzeniec, Tadeusz Klisowski (dziękujemy!).

Zobacz historię Buchwalda i jego unikalne, kolorowe zdjęcia Nowego Sącza z 1956 roku: [część 1] [część 2]

Po lewej na domu Jagiellońska 48 dobrze widoczny szyld Foto Zacharski – jednego z najstarszych zakładów fotograficznych w Nowym Sączu (założony w 1906, działa do dziś pod adresem Jagiellońska 34). Uczestnicy pochodu niosą hasło “Iskra 70” – była to ogólnopolska akcja upamiętniająca 100. rocznicę urodzin Włodzimierza Lenina. Fot. Jurek Buchwald / Twój Sącz
1 maja 1971 roku. Uczestnicy pochodu z okazji uchwalonego przez władze w 1950 roku święta państwowego –  “Dnia Solidarności Ludzi Pracy” – zebrali się na rynku, aby wysłuchać – obowiązkowo – transmisji przemówienia Edwarda Gierka, I Sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Gierek pod koniec 1970 roku, po tzw. wydarzeniach grudniowych na Wybrzeżu, zastąpił na funkcji szefa partii komunistycznej odsuniętego od władzy Władysława Gomułkę.
W dalszej części tekstu fragmenty przemówienia Gierka z 1 maja 1970 (za Dziennikiem Polskim z 2-3.05.1971) wygłoszonego w Warszawie i słuchanego także w Nowym Sączu.
pochody 1-majowe - 1971 Nowy Sącz
Ulica Jagiellońska. Widoczny m.in. neon “Zioła” firmowego sklepu Herbapol. Fot. Jurek Buchwald / Twój Sącz
W imieniu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej witam ludzi pracy polskich miast i wsi. Z całego serca pozdrawiam was wszystkich, którzy zapełniliście dziś ulice i place, aby tradycyjnym obyczajem uczestniczyć w manifestacji pierwszomajowej i zaświadczyć swą obecnością jedność naszej myśli i naszej woli. Ta myśl i wola – wierzę w to głęboko – skupia się i skupiać będzie wokół celu najszlachetniejszego: rozumnej, rzetelnej, wytrwałej pracy dla dobra naszej wspólnej socjalistycznej Ojczyzny, Polski Ludowej.
Orkiestra wojskowa (prawdopodobnie 3 Karpackiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza w Nowym Sączu) przed budynkiem Komitetu Miejskiego PZPR Jagiellońska 26. Fot. Jurek Buchwald / Twój Sącz
Gdy oceniamy rezultaty naszego narodowego wysiłku i spoglądamy na zadania, którym musimy podołać w przyszłości, mamy – jako naród – prawo do uzasadnionej dumy z dokonań 26 lat osiągniętych w budowie społeczności i gospodarki socjalistycznej. Mimo trudności, które napotkaliśmy. I mimo błędów, których nie zdołaliśmy uniknąć, osiągnęliśmy wiele i stworzyliśmy mocną podstawę dla dalszego rozwoju Polski.
1 maja 1971. Przystrojony Dom Handlowy MHD Merkury przy ul. Kościuszki. Fot. Jurek Buchwald / Twój Sącz
Ulica Jagiellońska, maszerują przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 4. Fot. Jurek Buchwald / Twój Sącz
Przekonanie o słuszności obranej drogi, wiara we własne siły, poczucie dyscypliny, zdolność łączenia aspiracji osobistych z oddaniem dla spraw ogółu, zespolenie w zbiorowym działaniu oraz umiejętność rzeczowej współpracy – oto cechy, które szczególnie powinniśmy pielęgnować. Dzięki nim potrafimy wyzwolić wszystkie materialne i duchowe moce naszego narodu i stopniowo realizować nasze zamierzenia, umacniać socjalizm, pomnażać zasoby kraju i budować dobrobyt jego obywateli. Tak właśnie jak to wskazują uchwały VIII Plenum Komitetu Centralnego.
Ulica Jagiellońska na wysokości kamienic 20 i 22 (w głębi fragment Jagiellońskiej 18). Widoczne szyldy punktu napraw ZURiT oraz Restauracji Przystań. Maszeruje orkiestra szkolna (prawdopodobnie z technikum kolejowego lub elektrycznego) oraz uczniowie “kolejówki”. Fot. Jurek Buchwald / Twój Sącz
Kieruję więc słowa najwyższego uznania i gorących podziękowań do załóg naszych fabryk, hut i kopalń, do pracowników transportu, do kolejarzy, portowców i marynarzy, do czołowej siły naszego narodu, polskiej klasy robotniczej za jej ofiarną pracę, za gospodarską troskę o sprawy swoich zakładów produkcyjnych i całego kraju, za poczucie dyscypliny i odpowiedzialności społecznej, za oddanie dla sprawy socjalizmu.
“Zrzeszenie Studentów Syryjskich wita 1 maja”. Na przełomie lat 60. i 70. w Technikum Elektrycznym przy ul. Limanowskiego uczyło się kilkunastu Syryjczyków. Fot. Jurek Buchwald / Twój Sącz
Przedstawiciele wspieranego przez władze PRL Palestyńskiego Ruchu Wyzwolenia Narodowego (Al-Fatah). Nie mamy pewności, czy to autentyczni przedstawiciele ruchu wchodzącego w skład Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Nieznane są też okoliczności ich udziału w pochodzie właśnie w Nowym Sączu. Fot. Jurek Buchwald / Twój Sącz
Kierujemy nasze najlepsze życzenia do funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i organów Bezpieczeństwa Publicznego, którzy skutecznie przeciwstawiają się wrogom Polski Ludowej, chronią spokój i ład społeczny w naszym kraju.
Fot. Jurek Buchwald / Twój Sącz
Fot. Jurek Buchwald / Twój Sącz
Pierwszomajowe manifestacje na ulicach tysięcy miast naszego globu symbolizują potęgę i rozległość idei socjalizmu, najszlachetniejszej idei, jaką wydała myśl ludzka. Zrodzona z dążeń klasy robotniczej stała się ona w naszych czasach najpełniejszą odpowiedzią na historyczne problemy całej ludzkości i całego świata.
Fot. Jurek Buchwald / Twój Sącz
Zwierajmy nasze szeregi i podnośmy wzwyż nasz kraj rodzinny – naszą Ojczyznę – Polskę Ludową. Niech się święci 1 Maja!
Fot. Jurek Buchwald / Twój Sącz

Zobaczcie koniecznie także galerię zdjęć – rarytasów: Sądeckie pochody 1-Majowe. Lata 50. i 60.

(JO)

Reklama