Strona główna Wczoraj i dziś

Nowy Sącz 1 maja 1971 w kolorze

Ulica Jagiellońska, maszerują przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 4. Fot. Jurek Buchwald / Twój Sącz
Przekonanie o słuszności obranej drogi, wiara we własne siły, poczucie dyscypliny, zdolność łączenia aspiracji osobistych z oddaniem dla spraw ogółu, zespolenie w zbiorowym działaniu oraz umiejętność rzeczowej współpracy – oto cechy, które szczególnie powinniśmy pielęgnować. Dzięki nim potrafimy wyzwolić wszystkie materialne i duchowe moce naszego narodu i stopniowo realizować nasze zamierzenia, umacniać socjalizm, pomnażać zasoby kraju i budować dobrobyt jego obywateli. Tak właśnie jak to wskazują uchwały VIII Plenum Komitetu Centralnego.
Ulica Jagiellońska na wysokości kamienic 20 i 22 (w głębi fragment Jagiellońskiej 18). Widoczne szyldy punktu napraw ZURiT oraz Restauracji Przystań. Maszeruje orkiestra szkolna (prawdopodobnie z technikum kolejowego lub elektrycznego) oraz uczniowie „kolejówki”. Fot. Jurek Buchwald / Twój Sącz
Kieruję więc słowa najwyższego uznania i gorących podziękowań do załóg naszych fabryk, hut i kopalń, do pracowników transportu, do kolejarzy, portowców i marynarzy, do czołowej siły naszego narodu, polskiej klasy robotniczej za jej ofiarną pracę, za gospodarską troskę o sprawy swoich zakładów produkcyjnych i całego kraju, za poczucie dyscypliny i odpowiedzialności społecznej, za oddanie dla sprawy socjalizmu.
„Zrzeszenie Studentów Syryjskich wita 1 maja”. Na przełomie lat 60. i 70. w Technikum Elektrycznym przy ul. Limanowskiego uczyło się kilkunastu Syryjczyków. Fot. Jurek Buchwald / Twój Sącz
Przedstawiciele wspieranego przez władze PRL Palestyńskiego Ruchu Wyzwolenia Narodowego (Al-Fatah). Nie mamy pewności, czy to autentyczni przedstawiciele ruchu wchodzącego w skład Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Nieznane są też okoliczności ich udziału w pochodzie właśnie w Nowym Sączu. Fot. Jurek Buchwald / Twój Sącz
Kierujemy nasze najlepsze życzenia do funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i organów Bezpieczeństwa Publicznego, którzy skutecznie przeciwstawiają się wrogom Polski Ludowej, chronią spokój i ład społeczny w naszym kraju.
Fot. Jurek Buchwald / Twój Sącz
Fot. Jurek Buchwald / Twój Sącz
Pierwszomajowe manifestacje na ulicach tysięcy miast naszego globu symbolizują potęgę i rozległość idei socjalizmu, najszlachetniejszej idei, jaką wydała myśl ludzka. Zrodzona z dążeń klasy robotniczej stała się ona w naszych czasach najpełniejszą odpowiedzią na historyczne problemy całej ludzkości i całego świata.
Fot. Jurek Buchwald / Twój Sącz
Zwierajmy nasze szeregi i podnośmy wzwyż nasz kraj rodzinny – naszą Ojczyznę – Polskę Ludową. Niech się święci 1 Maja!
Fot. Jurek Buchwald / Twój Sącz

Zobaczcie koniecznie także galerię zdjęć – rarytasów: Sądeckie pochody 1-Majowe. Lata 50. i 60.

(JO)

Reklama