Strona główna Wczoraj i dziś

Nowy Sącz z lat 60. – ludzie i miejsca – na fotografiach Zofii Rydet (cz. 1)

Nowy Sącz lat 60. Widok na wieże kościołów oo. Jezuitów i św. Małgorzaty. Widoczne dach to prawdopodobnie fragment zabudowań ul. Bożniczej i Berka Joselewicza. Fot. Zofia Rydet. © Zofia Augustyńska-Martyniak

Przedstawiamy pierwszą część niezwykłego zbioru zdjęć Nowego Sącza, zrobionych głównie w latach 60. przez artystkę fotografa Zofię Rydet (1911 – 1997). Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości Zofii Augustyńskiej-Martyniak i Fundacji im. Zofii Rydet,  która prowadzi działania archiwizacyjne i badawcze nad archiwum fotograficznym artystki, przekazanym Fundacji przez rodzinę.

Zdjęcia należą do zbioru „Dokumentacje 1950 – 1978”, zawierającego około 30 tysięcy negatywów i składających się na wiele cykli.  Jak czytamy na stronie Fundacji im. Zofii Rydet, „od początków twórczości głównym motywem fotograficznym jest człowiek na różnych etapach życia i w różnych sytuacjach. Częstymi bohaterami fotografii są dzieci: ich portrety, wzajemne relacje, zabawy i zajęcia (…) Kolejnym motywem jest miasto, zwłaszcza małe, prowincjonalne, jego miejsca reprezentacyjne, ale przede wszystkim zaplecza i peryferie: składy drewna lub węgla, ogródki działkowe, ponure podwórka, zakamarki starych kamienic”.

W udostępnionych archiwach jest kilkadziesiąt zdjęć Nowego Sącza i jego mieszkańców (część jest błędnie opisana, chodzi głównie o zdjęcia ze Starego Sącza). Udało nam się zidentyfikować większość miejsc – Czytelników prosimy o uwagi oraz ewentualną identyfikację osób, uwiecznionych na tych wspaniałych fotografiach.

Podwórko jednej z kamienic, prawdopodobnie przy ul. Świętego Ducha Fot. Zofia Rydet. © Zofia Augustyńska-Martyniak
Nowy Sącz lkata 60 Fot. Zofia Rydet
Zdjęcie wykonane z ul. Lwowskiej w stronę Rynku. Po lewej kamienica Rynek 2 (na rogu ul. Jagiellońskiej), w głębi gmach sądu przy ul. Pijarskiej. Fot. Zofia Rydet. © Zofia Augustyńska-Martyniak
Nowy Sącz 1964, prawdopodobnie rynek. Fot. Zofia Rydet. © Zofia Augustyńska-Martyniak
Rozmowa na rynku Nowego Sącza, rok 1964. W głębi prawdopodobnie kamienice Rynek 9 i Hoffmanowej 3 (na rogu z ul. Dunajewskiego). Fot. Zofia Rydet. © Zofia Augustyńska-Martyniak
Naszym zdaniem na zdjęciu widzimy nieistniejące już zabudowania przy ul. Rzeźniczej (teren dzisiejszych zakładów firmy Koral przy ul. Legionów). W głębi mur oporowy nad rzeką Kamienica i zabudowania ul. Rybackiej. Fot. Zofia Rydet. © Zofia Augustyńska-Martyniak
Piknik obok ruin Zamku Królewskiego. Fot. Zofia Rydet. © Zofia Augustyńska-Martyniak
Okolice Baszty Kowalskiej i ul. Piotra Skargi (w głębi); widoczny fragment domu z adresem Tarnowska 4, zburzonego niedawno pod budowę Ronda Księdza Infułata Władysława Lesiaka. Fot. Zofia Rydet. © Zofia Augustyńska-Martyniak
Most na Dunajcu („heleński”); w głębi zabudowania osiedla Helena. Fot. Zofia Rydet. © Zofia Augustyńska-Martyniak

(JO)