Strona główna Twoje miasto

„Nowy Sącz – Moje miasto” – nagrody wręczone

rysunek

W minionym tygodniu wiceprezydent Bożena Jawor wręczyła, w sali ratuszowej, nagrody w konkursie „Nowy Sącz – Moje miasto”. Konkurs był formą promocji Nowego Sącza zagranicą oraz zaakcentowaniem obchodów 20. rocznicy współpracy partnerskiej z miastem Netanya (Izrael).

„Nowy Sącz – Moje miasto” to konkurs plastyczny, w którym inspiracją do pracy mógł być dowolnie wybrany fragment miasta – konkretny budynek, plac, ulica czy podwórko oraz wiele innych atrakcyjnych miejsc znajdujących się w Nowym Sączu. Organizatorzy konkursu – Prezydent Miasta Nowego Sącza oraz Pałac Młodzieży w Nowym Sączu – zachęcali do przekazania klimatu wybranego miejsca lub podjęcia prób przedstawienia własnej wizji Nowego Sącza. Konkurs jest formą promocji miasta Nowego Sącza zagranicą oraz zaakcentowaniem obchodów 20. rocznicy współpracy partnerskiej miast Nowy Sącz – Netanya (Izrael).

W konkursie wzięli udział miłośnicy Nowego Sącza, w tym podopieczni Pałacu Młodzieży, uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Nowego Sącza.

Przedsięwzięcie konkursowe miało na celu:

1. Rozbudzenie i utrwalenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania lokalnym dziedzictwem kulturowym tzw. „Małej Ojczyzny”.
2. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz kultywowanie tradycji narodowych wśród dzieci i młodzieży.
3. Rozwijanie poczucia dumy narodowej.
4. Rozwijanie wrażliwości, twórczych zainteresowań i wyobraźni wśród dzieci i młodzieży.
5. Możliwość zaprezentowania talentu plastycznego na arenie międzynarodowej.
6. Popularyzacja kultury i folkloru Nowego Sącza zagranicą.
7. Upowszechnianie wiedzy o historii, architekturze, sztuce, przestrzeni miejskiej związanych z Nowym Sączem i promocją miasta Nowego Sącza w kraju i zagranicą, w tym uczczenie 20. rocznicy partnerstwa miast Nowy Sącz – Netanya.

Miejscami, w których realizowany był konkurs są miasta:
NOWY SĄCZ – Urząd Miasta Nowego Sącza oraz Pałac Młodzieży,
NETANYA – Urząd Miasta Netanya, 6 Hatzoran, 42504 Netanya, Izrael (www.netanya.muni.il)

Jury Konkursowe obradowało w składzie:
1. Bożena Jawor – Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza;
2. Milenia Małecka – Rogal – Dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu;
3. Małgorzata Gromala – nauczyciel plastyki, kierownik Dziecięcej Galerii im. Stanisława Szafrana w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu;
4. Michał Załuski – artysta plastyk, pracownik Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu;

Wybrano 5 laureatów – zwycięzców konkursu, których prace będą prezentowane na wydrukowanym coverze Nowego Sącza, zostaną powiększone do wymiarów 1m X 70cm. Następnie cover Nowego Sącza
zostanie umieszczony w przestrzeni miejskiej Netanyi np. ulicach, placach i miejscach publicznych, nie tylko je upiększając, ale również promując na terenie miasta partnerskiego Netanya.

Finalistami konkursu zostali:

1. Jarogniew BARCISZEWSKI-KOZIOŁ (lat 15) – praca pod kierunkiem nauczyciela Antoniego Reszkiewicza;
2. Katarzyna ŚLIWA (lat 14) – praca pod kierunkiem nauczyciela Agaty Rolki;
3. Ewa GOŁĄB (lat 16) – praca pod kierunkiem nauczyciela Beaty Płanety;
4. Patrycja KRUCZEK (lat 18) – praca pod kierunkiem nauczyciela Elżbiety Barciszewskiej-Kozioł;
5. Klaudia JANIKOWSKA (lat 17) – praca pod kierunkiem nauczyciela Anny Rejowskiej-Gumulak;

Laureaci konkursu otrzymali dyplom Prezydenta Miasta Nowego Sącza, list gratulacyjny Burmistrza Netanyi oraz upominki, a przede wszystkim możliwość międzynarodowej prezentacji i ekspozycji swoich prac w Netanyi w Izraelu.

Dzięki ciekawym i autorskim pracom Nowy Sącz podkreśli swoją obecność na mapie Europy i zaistnieje w świadomości mieszkańców i turystów z całego świata w Netanyi.

Czas trwania wystawy pokonkursowej w partnerskim mieście Netanya to: czerwiec-sierpień 2014.

Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza

Reklama