Strona główna Wiadomości

Nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy już gotowy

Uroczyste przecięcie wstęgi podczas oficjalnego otwarcia SOR. Fot. Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

W piątek uroczyście otwarto przebudowany i rozbudowany SOR w Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. Pierwsi pacjenci trafią do nowego SOR-u w najbliższy poniedziałek.

W trakcie trwających ponad cztery miesiące prac przebudowano pomieszczenia w dotychczasowym budynku SOR (który został też rozbudowany) a także przerobiono OIOM na 1 piętrze. Powstała też nowa wiata dla karetek. Wejście do oddziału udzielającego pomocy w nagłych przypadkach jest teraz od strony ul. Młyńskiej.

Fot. Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

SOR wyposażono w nowoczesny sprzęt: kardiomonitory, respiratory, defibrylatory, zestawy do trudnej intubacji, aparat USG, aparaty do znieczulania, aparaty EKG, stoły zabiegowe i nowe łóżka. – Mamy także infrastrukturę do odbierania danych medycznych pacjenta transmitowanych ze środków transportu sanitarnego, co umożliwi łączność pomiędzy SOR-em, a zespołami ratownictwa medycznego. Wymiana informacji stanowi bardzo ważny element  umożliwiający właściwe przygotowanie się personelu oddziału do przyjęcia poszkodowanego i udzielenie fachowej i szybkiej pomocy – podkreśla dyrektor nowosądeckiego szpitala Artur Puszko.

Fot. Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

– Dzięki przeprowadzonej renowacji możliwe będzie jeszcze szybsze działanie, co wpłynie na lepszy komfort pacjentów, ale także całego personelu medycznego. Przypomnę, że jesteśmy też po ogłoszeniu listy sieci szpitali finansowanych przez NFZ – cieszę się, że także szpital specjalistyczny im. Śniadeckiego w Nowym Sączu znalazł się na tej liście – mówił obecny na otwraciu wicemarszałek województwa Wojciech Kozak.

Projekt pod nazwą „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  z wydzieleniem miejsc intensywnej terapii  oraz rozbudowa Oddziału Anestezjologii i IT Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu  z doposażeniem” otrzymał dofinansowanie ze środków POIiŚ 2014-2020 w wysokości 3,3 mln zł oraz kolejne 1,8 mln zł ze środków Województwa Małopolskiego. Pozostałe do realizacji projektu 600 tys. zł dołożył szpital ze środków własnych.

Jak podaje sądecki szpital, w 2016 roku przyjęto na tutejszy SOR ponad 43 tys. pacjentów, co daje średnio 117 osób dziennie. Ponadto za pośrednictwem SOR-u na hospitalizację w trybie planowym lub nagłym przyjętych zostaje średnio rocznie 30 tys. pacjentów.

– Podkreślić należy, iż jest to pierwsza zrealizowana inwestycja w ochronie zdrowia wpisana w Małopolski Plan Inwestycyjny, który zatwierdzony został w 2015 roku – dodaje dyrekcja placówki.

(JO)