Strona główna Twoje miasto

Nowy sztandar dla Szkoły Podstawowej nr 16

Szkoła Podstawowa nr 16 w Nowym Sączu

15 maja Szkoła Podstawowa nr 16 w Nowym Sączu otrzymała nowy sztandar. Okazją do jego przekazania było 25-lecie nadania szkole imienia Orląt Lwowskich, ta sama rocznica utworzenia klas integracyjnych oraz 111 lat szkolnictwa w nowosądeckiej dzielnicy Zawada.

Na sztandarze wyhaftowane są słowa: zawsze wierni Tobie, Polsko. To nawiązanie do napisu, jaki znajdował się na rzeźbach dwóch lwach, symbolicznie strzegących Lwowa. Na awersie znajduje się orzeł biały na tle biało-czerwonych barw, na rewersie czerwono-granatowe barwy Lwowa z nazwą szkoły i herbami Nowego Sącza i Lwowa właśnie.

Fundatorom nowego sztandaru, Barbarze i Józefowi Koralom, podziękował zastępca prezydenta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż. – Na tym sztandarze są piękne słowa, odnoszące się przecież nie tylko do przeszłości, ale także do teraźniejszości i przyszłości. Użycie słowa „zawsze” to właśnie oznacza. Te słowa nawiązują do tego, co kiedyś jeden z władców polskich na początku czternastego wieku powiedział o nas, o sądeczanach. A nazwał nas imieniem „wierni sądeczanie” – mówił zastępca prezydenta.

Jerzy Gwiżdż nawiązał do obrony Lwowa przed Ukraińcami w 1918 roku przez lwowską młodzież, co dało początek legendzie „lwowskich orląt”. – Nie wolno nam o tym zapominać, ponieważ oni wyznaczają nam kierunki naszych zachowań – podkreślił zastępca prezydenta. Uczniowie szkoły złożyli ślubowanie na sztandar, w którym przyrzekali wierność wypisanym na nim wartościom.

Podczas jubileuszu szkoły noszącej imię Lwowskich Orląt nie mogło zabraknąć lwowskich akcentów. Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury pojawili się Szczepcio i Tońcio, a uczniowie z „szesnastki” udowodnili, że lwowscy batiarzy nadal potrafią bawić widzów. Z ekranu wysłuchaliśmy wspomnień dra Jerzego Masiora, charyzmatycznego  lwowiaka, który zaszczepił w szkole miłość do Lwowa i sztuki o lwowskiej tematyce.

Zobaczyliśmy także poczet dyrektorów szkoły w Zawadzie. Trzynasty to obecny dyrektor Janusz Chruślicki, któremu uczniowie zadedykowali pomysłowo zaadaptowaną piosenkę „Trzynastego” (a właściwie „Trzynastemu”). Wzruszającym momentem spotkania było obdarowanie kwiatami, które sam dostał, swojej mamy, w przeszłości także dyrektorki SP nr 16.

Inną zapadającą w pamięć chwilą była piosenka w wykonaniu niepełnosprawnej Natalii. Utworzenie klasy integracyjnej w szkole w Zawadzie było, jak podkreślił Janusz Chruślicki, pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem w południowej Polsce i wcale nie było łatwe. Spotkanie w MOK-u było także okazją do wręczenia przyjaciołom SP nr 16 symbolicznych statuetek orła, a wyróżniającym się uczniom orlątka. Wśród wyróżnionych znalazł się zastępca prezydenta Jerzy Gwiżdż.

W uroczystości udział wzięła grupa radnych z przewodniczącym Januszem Kwiatkowskim na czele, dyrektorów innych szkół i środowisk oświatowych oraz wszystkich, którym szkoła w Zawadzie nie jest obojętna.

tekst i zdjęcie Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl
Reklama