Strona główna Twoje miasto

O ułatwieniach dla osób niepełnosprawnych

Reklama
Od lewej: Artur Franczak, Karol Szafraniec, Leszek Langer. Fot. Urząd Miasta Nowego Sącza

W Urzędzie Miasta Nowego Sącza odbyła się konferencja prasowa na temat podziału środków PFRON na rok 2015 oraz na temat współpracy różnych instytucji miejskich, partnerstwa podejmowanego na rzecz efektywniejszego wspierania osób niepełnosprawnych.

Leszek Langer – Pełnomocnik Prezydenta Miasta poinformował o środkach finansowych pozyskanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza z PFRON na wspieranie potrzeb osób niepełnosprawnych. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta został przedstawiony projekt podziału tych środków, zaproponowany przez Prezydenta Miasta. W roku bieżącym Miasto Nowy Sącz pozyskało 2 018 298 złotych, a więc o 35 756 złotych więcej, niż w roku ubiegłym. Tak więc w roku 2015 z dofinansowań skorzysta o kilkanaście osób niepełnosprawnych więcej niż w roku minionym.

Biorący udział w konferencji prasowej Pełnomocnik Prezydenta Miasta – Leszek Langer, Karol Szafraniec z MCK Sokół oraz Artur Franczak – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej zaprosili mieszkańców Nowego Sącza na niezwykłe wydarzenie. Już w najbliższy piątek, 27 marca, o godzinie 17.00 w Kinie Sokół odbędzie się projekcja filmu pt. „Carte Blanche”, opowiadająca o życiu pewnego nauczyciela, pracującego w jednym z polskich liceów ogólnokształcących, który traci wzrok, ale walcząc ze swoją niepełnosprawnością dąży do tego, żeby swoich uczniów doprowadzić do matury. Jest to wzruszająca i prawdziwa historia Macieja Białka, w którego na srebrnym ekranie wcielił się Andrzej Chyra. Po projekcji filmu odbędzie się spotkanie z Maciejem Białkiem, pierwowzorem filmowego bohatera.

Wydarzenie to jest o tyle niezwykłe, że sam proces wyświetlania filmu zostanie wzbogacony o użycie ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Osoby ze słabym wzrokiem i niewidome otrzymają zestawy do audiodeskrypcji, czyli słuchawki z lektorem omawiającym dokładnie wszystkie szczegóły widoczne na ekranie. Osoby ze słabym słuchem otrzymają specjalne okulary, dzięki którym zobaczą napisy na ekranie, niewidoczne dla pozostałych widzów. Dla osób korzystających z okularów – będą wyświetlane nie tylko dialogi, ale także ważne informacje opisujące to wszystko, co jest istotne dla lepszego odbioru filmu przez widza.

Pełnomocnik Prezydenta Nowego Sącza – Leszek Langer poinformował też, że po projekcji, podczas spotkania z Maciejem Białkiem będzie obecny tłumacz języka migowego. Jest to początek szerszej współpracy Wydziału ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta – z MCK Sokół, która zaowocuje szerszym i częstszym udostępnianiem zasobów filmowych dla osób niepełnosprawnych. Wydział ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych pomoże m.in. w sprawniejszym nawiązywaniu i koordynowaniu kontaktów pomiędzy instytucjami obszaru kultury, a osobami niepełnosprawnymi, zrzeszonymi w licznych organizacjach pozarządowych. Projekcję filmu pt. „Carte Blanche” oraz spotkanie z Maciejem Białkiem swoim patronatem objęli: Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ryszard Nowak, a także Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa.

W godzinach przedpołudniowych, poprzedzających projekcję filmu – Maciej Białek, pierwowzór bohatera filmu pt. „Carte Blanche” spotka się z uczniami sądeckich szkół średnich. Spotkanie to zorganizował Artur Franczak – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Sączu, który od lat przyjaźni się z niezwykłym nauczycielem. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Artur Franczak wyjawił, że Maciej Białek zna dobrze miasto Nowy Sącz, ponieważ bywał tutaj kilkakrotnie.

tekst przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza
Reklama