Strona główna Twoje miasto

Oddali 20 litrów krwi

Chętnych do podzielenia się życiodajnym płynem w ramach ogólnopolskiej akcji „spoKREWnieni służbą” nie brakowało. Dzisiaj (15 marca) w Komendzie Miejskiej Policji krew oddali policjanci i pracownicy cywilni oraz ich przełożeni, funkcjonariusze Straży Granicznej i Straży Miejskiej, a także młodzież.

Dzięki 59 osobom, które podzieliły się bezcennym darem ratującym życie, do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przekazano 20 litrów krwi. Trafi ona do chorych i potrzebujących ze szpitali oraz klinik naszego regionu.

W akcji wziął udział Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu – mł. insp. Jarosław Tokarczyk. Wzorem swojego przełożonego, w długiej kolejce do pobrania krwi ustawili się funkcjonariusze Policji oraz pracownicy cywilni sądeckiej jednostki. By podzielić się drogocennym darem, do komendy przybyli także funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i Straży Miejskiej, a także uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej, Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu oraz Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

Wszystkim, którzy dzisiaj oddali krew należą się słowa podziękowania i uznania za to, że poprzez udział w akcji, przyczynili się do ratowania życia drugiemu człowiekowi.

Akcja związana jest z obchodami Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto to zostało ustanowione na cześć żołnierzy zbrojnego podziemia, którzy przelali krew w obronie niepodległości Polski. Poprzez oddanie krwi wszystkim potrzebującym (chorym i ofiarom wypadków) oddajemy hołd Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zbiórkę objął patronatem Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Mariusz Błaszczak.

tekst i zdjęcie: Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Reklama