Strona główna Twoje miasto

Odnowione Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym SączuOd dzisiaj mieszkańcy subregionu sądeckiego mogą korzystać z usług doradców zawodowych pracujących w odnowionym Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. To jedno z trzech centrów w Małopolsce, które ma pomagać nie tylko bezrobotnym, ale również pracującym mieszkańcom w lepszym pokierowaniu własnym rozwojem zawodowym, a w konsekwencji – znalezieniu lepszej pracy lub otrzymaniu awansu. Odnowioną sądecką placówkę otworzył w środę Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Coraz częściej z usług poradnictwa zawodowego korzystają nie tylko osoby bezrobotne, ale również pracujący Małopolanie, którzy szukają nowych możliwości rozwoju. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie szacuje, że tylko w tym roku doradcy zawodowi udzielą wsparcia ponad 9 tys. osób w całej Małopolsce. W samym subregionie nowosądeckim z usług doradcy skorzysta ponad 2200 mieszkańców.

Rynek pracy zmienia się dynamicznie, co ma przełożenie zarówno na wymagania pracodawców, jak i oczekiwania pracowników, dlatego ważne jest dostosowania usług do zachodzących przemian. Wraz ze zmianami na rynku pracy zmienia się również klient, z którym styka się doradca zawodowy – mówi Leszek Zegzda, członek Zarządu WM.

Z profesjonalnym doradcą zawodowym będzie się można spotkać właśnie w odnowionym Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. To jedno z trzech centrów w Małopolsce – podobne działają też w Krakowie i Tarnowie.

W centrum zrobisz bilans kariery czy stworzysz portfolio

Klientami Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej są nie tylko osoby bezrobotne, ale też coraz częściej pracujące: poszukujące nowej pracy, zagrożone jej utratą, dopiero rozpoczynającego swoją karierę lub wracające na rynek po przerwie. Na jaką pomoc może liczyć mieszkaniec, który zgłosi się do tej placówki?

Po pierwsze – na pomoc w wykonaniu Bilansu Kariery, czyli profesjonalnej usługi oceniania własnych możliwości zawodowych. W oparciu o niego, mieszkaniec będzie miał szansę m.in. zdobyć bony na szkolenia, dzięki którym można uzyskać nawet 87 proc. dofinansowania.

Jeszcze w czerwcu w Centrach odbędzie premiera nowej usługi: warsztatów tworzenia portfolio.

Portfolio to coś więcej niż CV. To osobiste archiwum zawierające dokumenty z osiągnięciami zawodowymi, edukacyjnymi, a także – jeśli wymaga tego specyfika stanowiska, przykłady prac czy opracowań autorskich. Portfolio zawiera dowody: referencje, próbki pracy, pliki video, linki do stron www, a nie jak w przypadku CV – w zasadzie deklaracje – dodaje Leszek Zegzda z Zarządu Województwa.

Nowa jakość usług świadczonych przez WUP w Krakowie to pionierskie przedsięwzięcie na rynku pracy w całej Polsce i jestem przekonany, że ten nowy standard będzie interesującą ofertą dla każdej osoby, który chce się rozwijać w sposób przemyślany, usystematyzowany i celowy  – mówi Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i dodaje: – Doradcy zawodowi z WUP w Krakowie realizują usługi na wysokim poziomie, w przyjaznych dla klienta wnętrzach. Chcemy, aby osoby zarówno bezrobotne, jak i pracujące miały okazję poprzez precyzyjną diagnozę określić swoje kompetencje potrzebne dla siebie, dla własnego rozwoju, jak i dla pracodawców i w sposób zaplanowany zbudować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego. Bardzo ważne, że robimy to nieodpłatnie, z otwarciem na mieszkańców Małopolski – kończy Pająk.

Sytuacja na rynku pracy

W kwietniu 2017 r. w podregionie nowosądeckim było zarejestrowanych 18 tys. bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosiła 8,3%. Prawie 60 proc. bezrobotnych zarejestrowanych w podregionie to kobiety.

W ciągu 12 miesięcy (od kwietnia 2016 do kwietnia 2017) bezrobocie w podregionie zmniejszyło się o 27,7%. Skala spadku był większa niż w całym województwie (średnia dla Małopolski 21,7%). W podregionie największa skala spadku miała miejsce w powiecie gorlickim (30,1%), najmniejsza – w powiecie nowosądeckim (o 26,3%).

Od początku roku do powiatowych urzędów pracy z subregionu wpłynęło 5 238 ofert pracy, z czego 39% do Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, 27% do Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej, 19% do Sądeckiego Urzędu Pracy i 16% do Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach.

Według informacji publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny na koniec kwietnia 2017 r. w podregionie nowosądeckim było zarejestrowanych 43 351 podmiotów gospodarczych, w tym 33 979 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (78,4%). Ponad 95,4% podmiotów to firmy mikro (czyli takie, które zatrudniają do 9 pracowników). Podmioty małe (10-49 pracujących) stanowiły 3,8%, a średnie (50-249 pracujących) 0,7% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w podregionie. 23 przedsiębiorstwa zatrudniały od 250 do 999 pracowników, a kolejnych 6 przedsiębiorstw od 1 000 pracowników wzwyż.

tekst i zdjęcie Biuro Prasowe UMWM