Strona główna Twoje miasto

Odnowiono grobowiec majora pilota Jerzego Iszkowskiego

major Iszkowski grób w Nowym Sączu

Zastępca Prezydenta Miasta Magdalena Majka oraz dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury Marcin Poręba wraz z Panią Anną Totoń zapalili dziś znicze przed odnowionym nagrobkiem rodziny Iszkowskich na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu.

Anna Totoń, znana regionalistka i pisarka, przypomniała historię swoich wieloletnich starań o renowację grobu rodzinnego majora Jerzego Iszkowskiego, które dopiero teraz zakończyły się powodzeniem. Znicze i kwiaty złożyli również uczniowie i dyrektor Szkoły Podstawowej im. mjr. pilota J. Iszkowskiego w Tęgoborzy.

Łączny koszt prac konserwatorskich grobowca wyniósł 23 395 złotych i został dofinansowany kwotą 11 tysięcy złotych ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Pamięta – zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii”. Renowacja grobowca była możliwa dzięki staraniom prezydenta Ludomira Handzla.

Major Iszkowski był znanym polskim pilotem w okresie II wojny światowej, między innymi walczył w Anglii w dywizjonie 304. Jego bohaterstwo i odwaga zostały dostrzeżone zarówno przez dowództwo polskie jak i angielskie, podobnie jak i jego praca konspiracyjna w walce o wolną Polskę po dokonanym zrzucie jako Cichociemnego pod koniec II wojny światowej. 1 stycznia 1945 został aresztowany przez sowieckie NKWD. Po brutalnym śledztwie, w procesie przed polskim Wojskowym Sądem Okręgowym został za czynny udział w nielegalnym związku AK skazany 13 marca 1945 na karę śmierci, zamienioną 21 marca 1945 na 10 lat więzienia. W rewizji procesu w czerwcu 1946 karę zmniejszono do 2 lat więzienia. 1 stycznia 1947 opuścił więzienie we Wronkach. Major Jerzy Iszkowski urodził się, mieszkał i zmarł w Nowym Sączu.

tekst i zdjęcie: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl