Strona główna Wiadomości

Odpowiedź na sprostowanie Prezesa Zarządu Sądecka Infrastruktura Miejska Sp. z o.o.

Odpowiedź na Sprostowanie Marka Oleniacza, Prezesa Zarządu Sądecka Infrastruktura Miejska Sp. z o.o. zamieszczone na naszej stronie we wpisie z 26 września 2017 a dotyczące tekstu Przez kolejne lata za parkowanie wciąż będziemy płacić wyłącznie monetami.

Pozostanę przy swoim stanowisku, że prezes spółki SIM nie potrafi wyjaśnić, dlaczegóż to kierowcy w Nowym Sączu nie mogliby płacić za postój kartami płatniczymi (że o aplikacjach mobilnych nie wspomnę) choć twierdzi, że wszystko precyzyjnie wytłumaczył.

Jego wyjaśnienie, że jakakolwiek zmiana funkcjonalności parkomatów, w tym ta polegająca na wprowadzeniu możliwości dokonywała opłat za pomocą kart płatnych metodą zbliżeniową, wymaga dokonania zmiany stosownej uchwały Rady Miasta Nowego Sącza jest nieprawdziwe, o czym napisałem w artykule – i tej informacji w sprostowaniu przesłanym do redakcji nie zaprzeczył.

Zatem jeśli szanowny pan prezes zasłania się przepisami, które nie istnieją, to należy wysnuć wniosek, że jednak niczego nie wyjaśnił.

Ponadto prezes stoi na stanowisku, że możliwość płacenia za parkowanie kartą zostanie być może wprowadzona jeżeli będzie taka potrzeba. Czekam zatem z niecierpliwością, kiedy pan prezes dostrzeże tę potrzebę. Ewentualnie kiedy znajdzie się ktoś, kto dostrzeże, że prezes nie dostrzega potrzeby. I znajdzie kogoś na to stanowisko, kto chciałby służyć mieszkańcom.

Jerzy Olszowski