Strona główna Twoje miasto

Odsłonięcie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego

Uroczystości związane z odsłonięciem pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu, połączone z Uroczystą Przysięgą Strzelecką, odbędą się w niedzielę, 28 października 2018 r., przy Alejach Wolności, tuż obok Miejskiego Ośrodka Kultury.

Na niedzielne uroczystości zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak, prezes Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota Tadeusz Nowak, Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego Grzegorz Dobosz oraz Komendant Główny Związku Strzeleckiego Sławomir Szczerkowski.

Program:

12.15 – Msza Święta w Kościele p.w. Św. Kazimierza w Nowym Sączu
13.00 – Formowanie kolumny marszowej
13.10 – Przemarsz ulicami Długosza, Mickiewicza, Al. Wolności
13.40 – Uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
         — uroczysta Przysięga Strzelecka Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW

Przypomnijmy, że Nowy Sącz jako pierwsze miasto na ziemiach polskich nadało Józefowi Piłsudskiemu tytuł honorowego obywatela miasta. Marszałek bywał w Nowym Sączu wielokrotnie, ale historia najbardziej zapamiętała jego wjazd na czele ułanów po bitwie pod Marcinkowicami. Piłsudski z rozrzewnieniem wspominał entuzjastyczne przyjęcie i gościnę u sądeczan.

tekst: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza

Odsłonięcie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego