Strona główna Wiadomości

Odwleka się rozpoczęcie przebudowy Miasteczka Rowerowego

Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej w Nowym Sączu
Program funkcjonalno-użytkowy Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej w Nowym Sączu (fragment dokumentacji przetargowej)

Unieważniono drugi przetarg na projektowanie i wykonanie Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej, który ma powstać na terenie zaniedbanego Miasteczka Rowerowego przy ul. Nadbrzeżnej. Maleją szanse, że inwestycja powstanie przed końcem tegorocznego lata.

Pierwsze zapowiedzi mówiły o oddaniu do użytku dofinansowanego ze środków europejskich obiektu jeszcze przed wakacjami. Unieważniono jednak pierwszy przetarg, bowiem dwie oferty wykonawców przekraczały środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ma przeznaczone na wykonanie Parku niespełna 2 mln zł (w tym 1,08 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020). Wykonawcy zaproponowali 2,5 mln zł oraz 3 mln zł brutto.

Właśnie unieważniono drugie postępowanie, w którym termin realizacji był określony na 5 miesięcy od momentu podpisania umowy. Jedyny wykonawca zaproponował 2,06 mln zł brutto, niewiele ponad budżet, ale MOSiR odrzucił ostatecznie ofertę. „Przyczyną odrzucenia ofert jest fakt, iż treść ofert nie odpowiada treści specyfikacji – w zakresie niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia” – czytamy w unieważnieniu postępowania. Zamawiający wyszczególnił kilkanaście pozycji ze specyfikacji, których firma starająca się o zlecenie nie wykazała w rysunkach poglądowych i opisie oferty.

– Pracujemy, żeby inwestycja była zrealizowana jak najszybciej i jak najlepiej – mówił jeszcze kilka dni temu mediom Bogusław Kmak, zastępca dyrektora MOSiR i przewodniczący komisji przetargowej. Nie chciał wówczas mówić o żadnych terminach.

Teraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Paweł Badura w rozmowie z naszym serwisem przyznał, że nieuniknione w tej sytuacji jest opóźnienie inwestycji. – Prawdopodobnie teraz będziemy szukać wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki – powiedział nam Badura ale zastrzegł, że nie ma jeszcze w tej sprawie decyzji.

„Przedsięwzięcie ma na celu zagospodarowanie fragmentu terenów pomiędzy ul. Nadbrzeżną a rzeką Kamienicą poprzez rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej i dostarczenie potencjalnemu użytkownikowi wielowymiarowego obiektu rekreacyjnego oraz powiększenie walorów turystyczno-rekreacyjnych miasta w skali szeroko rozumianego regionu” – czytamy m.in. w programie funkcjonalno-użytkowym Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej.

Założenia przewidują powstanie kilku stref aktywnego wypoczynku dla użytkowników w różnym wieku. W strefie zabaw dla dzieci przewiduje się m.in. bogato wyposażony plac zabaw z huśtawkami, piaskownicą i trampolinami ziemnymi. Strefach ograniczonego dostępu oraz wspinaczki rodzinnej przewiduje się urządzenia linowe oraz elementy do wspinaczki bez asekuracji, z bezpieczną nawierzchnią wokół.

W strefie rowerowej powinny zostać zaprojektowane ścieżki dla osób uczących się jazdy na rowerze. Natomiast w strefie relaksu przewiduje się zadaszone ławki z paleniskiem i mini scenę do imprez plenerowych.

Przy ul. Nadbrzeżnej ma znaleźć się skatepark, według założeń o powierzchni między 200 a 350 m kw. i konstrukcji betonowej. Natomiast dla dorosłych przewiduje się siłownię plenerową.

(JO)

Reklama