Strona główna Wiadomości

Oferty budowy ścieżki turystycznej wzdłuż Kamienicy znacznie przekraczają założony budżet [AKTUALIZACJA]

Dwie oferty wpłynęły w przetargu na pierwszy etap prac przy budowie pięciokilometrowej ścieżki turystycznej wzdłuż obu brzegów rzeki Kamienica. Obie niemal dwukrotnie przekraczają zakładany budżet, więc przetarg unieważniono.

Otwarto oferty w przetargu “Budowa trasy pieszo-biegowo-rowerowej w Nowym Sączu – I etap realizacji – roboty drogowe”. Tańsza, złożona przez firmę “Zibud” z Kamienicy, opiewa na prawie 5,1 mln zł. Druga oferta – sądeckiej spółki ZBD – wynosi niemal 5,5 mln zł. Obie firmy deklarują wykonanie zamówienia przed końcem maja 2019 r.

W piątek Miasto, które na sfinansowanie zamówienia przeznaczyło tylko 3,3 mln zł brutto, unieważniło postępowanie przetargowe. Powodem jest cena najniższej oferty, która przekracza tę kwotę. Jednocześnie poinformowano, że “zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia”.

Inwestycja to część dofinansowanego ze środków unijnych projektu „Centra Aktywnego Wypoczynku”, który zakłada budowę tras biegowo-rowerowych na terenie Nowego Sącza oraz gmin Bobowa, Chełmiec, Łącko i Stary Sącz.

Według zapowiedzi władz Nowego Sącza, trzypasmowa ścieżka przeznaczona dla potrzeb rowerzystów, biegaczy i pieszych powinna zostać oddana do użytku w trzecim kwartale przyszłego roku.

Pierwszy etap prac, którego dotyczy przetarg, obejmuje wyłącznie roboty drogowe i przygotowawcze. W ich ramach ma powstać m.in. trasa biegowa, droga rowerowa i chodnik dla pieszych wzdłuż prawego brzegu Kamienicy. Według założeń projektu, inwestycja w tej części będzie się wiązać z wycinką ponad stu drzew na prawym brzegu rzeki.

Natomiast obecna ścieżka wzdłuż Al. Piłsudskiego (na lewym brzegu rzeki) zostanie zmodernizowana. W wyniku inwestycji ma powstać pięciokilometrowa pętla – trasa turystyczna, biegnąca między mostem wiszącym (ma zostać poddany renowacji) a kładką na wysokości wylotu ul. Wiśniowieckiego w Al. Piłsudskiego.

Drugi i trzeci etap prac (i osobne postępowanie przetargowe) będzie obejmować m.in. ustawienie obiektów małej architektury (stojaki rowerowe, kosze na śmieci), budowę siłowni na wolnym powietrzu, oświetlenia ścieżki oraz systemu monitoringu dla całej trasy.

(JO)