Strona główna Z kraju

Ogłoszono przetarg na budowę mostu na Dunajcu w Kurowie

most w Kurowie wizualizacja

W czwartek 20 września 2018 r. ogłoszony został przetarg na budowę mostu w Kurowie, na Dunajcu. Zastąpi on istniejący, wysłużony już i zbyt wąski most. Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają zostać wykonane w terminie nie dłuższym niż 28 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Projekt nowej przeprawy jest gotowy. Oprócz budowy mostu w Kurowie, w ciągu DK75 na Dunajcu należy rozbudować samą drogę do klasy GP, z nawierzchnią bitumiczną na dojazdach do mostu.

W ramach inwestycji przewidziano także: przebudowę skrzyżowania DK75 z drogą gminną w Kurowie, przebudowę parkingu z miejscem ważenia pojazdów, budowę 2 konstrukcji oporowych, przebudowę zjazdów indywidualnych, budowę zatok autobusowych, ekranu akustycznego, ciągów pieszo-rowerowych oraz rozbiórkę 3 przepustów drogowych i budowę nowych.

Ponadto: rozbiórkę istniejącego mostu przez rzekę Dunajec, adaptację przyczółka istniejącego mostu na punkt widokowy, rozbiórkę dojazdu do istniejącego mostu, budowę dróg serwisowych, kanalizacji, kanału technologicznego, przełożenie sieci teletechnicznej, wykonanie oświetlenia drogi oraz pełnej rekultywacji terenu zajętego pod zaplecze i plac budowy.

Na zakończenie robót do wykonania będzie oznakowanie poziome i pionowe oraz uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Zainteresowane firmy mogą zgłaszać oferty do 29.10.2018 r.

tekst i wizualizacje: GDDKiA Oddział w Krakowie
Reklama