Strona główna Wiadomości

Ogłoszono przetarg na projekt rozbudowy miejskiego stadionu piłkarskiego

Reklama
ogłoszono przetarg na projekt stadionu Sandecji
Wejście na stadion Sandecji. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Spółka Sądecka Infrastruktura Miejska działająca w imieniu Miasta Nowy Sącz ogłosiła przetarg na “opracowanie i wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego związanego z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu”.

Projekt ma obejmować także wyposażenie, infrastrukturę i zagospodarowanie otoczenia obiektu. Natomiast realizacja zamówienia podzielona została na cztery zakresy.

Pierwszy z nich obejmuje “wykonanie prac projektowych – koncepcji programowo-przestrzennej, obejmującej całość zamierzenia inwestycyjnego, tj.: stadion o pojemności od 6.000 do 8.200 miejsc siedzących zadaszonych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań wynikających z przepisów prawa, warunków PZPN dotyczących stadionów sportowych III Kategorii oraz wymagań UEFA”.

Drugi zakres to m.in. opracowanie projektów budowlanych, specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji pozwalającej na wystąpienie o pozwolenie na budowę.

Trzeci zakres zamówienia to “uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (w oparciu o odrębnie udzielone Wykonawcy przez Zamawiającego pełnomocnictwa) i przekazanie Zamawiającemu ostatecznych i prawomocnych decyzji – pozwoleń na budowę Zamierzenia Inwestycyjnego”.

W czwartym zakresie przewiduje się pełnienie przez wykonawcę nadzoru autorskiego nad planowanymi do przeprowadzenia robotami budowlanymi.

Według przewidywań zamawiającego realizacja wszystkich czterech zakresów zamówienia powinna nastąpić między czerwcem 2018 roku a końcem grudnia 2020 roku.

O wyborze wykonawcy (otwarcie ofert przewidziano na 11 kwietnia br.) zdecyduje przede wszystkim cena (waga 60). Drugi czynnik to “kryterium jakości” (“doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia ponad wymagane w SIWZ na spełnienie warunków udziału w postępowaniu” – waga 40).

Przypomnijmy, że po ubiegłorocznym awansie piłkarzy MKS Sandecja do Ekstraklasy, władze Nowego Sącza zadeklarowały budowę nowego stadionu. Obecny obiekt nie spełnia praktycznie żadnych wymogów stawianych obiektom najwyższej klasy rozgrywek piłkarskich.

Według deklaracji prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka z maja ub. roku, Sandecja miała rozegrać pierwsze mecze na nowym obiekcie już wiosną 2018 roku. Potem opracowano program funkcjonalno-użytkowy przebudowy i rozbudowy obiektu. Był jednym z głównych elementów dokumentacji w ogłoszonym w październiku 2017 roku przetargu na przebudowę i rozbudowę Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego.

Jedyną ofertę – niespełna 60 mln zł brutto – zaproponowało konsorcjum firm ze Śląska z S-Sport z Katowic jako liderem. Po 6 tygodniach analizowania oferty, 30 grudnia ub. roku, przetarg unieważniono. Jako główny powód podano kwestie finansowe. – Miasto stać na to, żeby w latach 2018 i 2019 wydać maksymalnie 50 milionów na budowę stadionu – tłumaczył wówczas prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak.

Na początku br. władze zdecydowały, że inwestorem zastępczym przy realizacji przebudowy i rozbudowy stadionu miejskiego przy ul. Kilińskiego będzie należąca do miasta spółka Sądecka Infrastruktura Miejska. Do niej obecnie należy przygotowywani wszelkich dokumentów, warunków przetargów oraz przeprowadzenie postępowań związanych z budową nowego stadionu. SIM ma zająć się też uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń, odbiorem dokumentacji, prowadzeniem obsługi księgowej i administracyjnej inwestycji.

Po ogłoszeniu przetargu na projekt stadionu oraz jego ewentualnym rozstrzygnięciu w najbliższych miesiącach, kolejnym krokiem ma być ogłoszenie przetargu na wykonawstwo inwestycji.

(JO)

Reklama