Strona główna Twoje miasto

Organizacja ruchu w rejonie cmentarzy

Reklama
_MIC0058
Rejon cmentarza komunalnego przy ul. Rejtana, 1 listopada 2014. Fot. JM / Twój Sącz

Zmiana organizacji ruchu w rejonie pięciu sądeckich cmentarzy będzie związana z licznymi utrudnieniami. By zminimalizować ich skutki, upłynnić ruch oraz zapewnić bezpieczny dojazd, sądeccy policjanci będą w tych miejscach kierować ruchem, jak również informować o występujących utrudnieniach drogowych czy możliwości dojazdu na parking.

Główna zmiana organizacyjna w rejonie cmentarzy polegać będzie na ograniczeniu prędkości pojazdów do 30 km/h i zamontowaniu tablic ze znakiem A-30 „wzmożony ruch pieszych”.

Ponadto przy ulicy Lwowskiej (cmentarz dzielnicy Gołąbkowice) zabronione będzie zatrzymywanie pojazdów na wysokości cmentarza, a parkowanie będzie dozwolone po jednej stronie ulicy Lwowskiej (po stronie cmentarza), jak również na parkingu pod cmentarzem. Udostępniony będzie również pobliski parking galerii handlowej.

W przypadku cmentarza komunalnego na ulicy Pierackiego i Stolarskiej wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu, a ruch pojazdów będzie się odbywał od ulicy Śniadeckich w kierunku ulicy Kilińskiego. Pojazdy będzie można zaparkować na wyznaczonym parkingu wzdłuż ulicy Rejtana (obok cmentarza), po lewej stronie ulicy Śniadeckich i Pierackiego oraz na parkingu przy ulicy Pierackiego. Udostępniony zostanie również parking przy zespole szkół i centrum handlowym.

Zabronione będzie także zatrzymywanie pojazdów na wysokości cmentarza dzielnicy Zawada przy ulicy Nawojowskiej, oraz na odcinku od ulicy Krętej do ulicy Bora Komorowskiego. Parkowanie będzie dozwolone po jednej stronie ulicy Dąbrowskiej i na znajdujących się w tym rejonie parkingach w rejonie świątyni i cmentarza.

W rejonie cmentarza dzielnicy Biegonice zabronione będzie zatrzymywanie pojazdów po prawej stronie od ulicy Biegonickiej w kierunku centrum. Parkowanie pojazdów będzie możliwe po stronie cmentarza na ulicy Węgierskiej, na parkingu przy kaplicy oraz na ulicach przylegających do cmentarza.

Zakaz zatrzymywania pojazdów będzie obowiązywał również po jednej stronie ulicy św. Heleny (cmentarz dzielnicy Helena), jak również po jednej stronie ulicy Starowiejskiej. Parkowanie pojazdów będzie dozwolone na ulicy Starowiejskiej od strony cmentarza, jak również na ulicy św. Heleny, Jesionowej i Pastwiska.

tekst przygotowany przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu