Strona główna Wiadomości

Osiem firm chce zaprojektować nowy most

Reklama
mosthelenski1
Most heleński. Fot. JM / Twój Sącz

Osiem firm złożyło oferty w przetargu na „wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu ul. Legionów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Bulwar Narwiku – Legionów – Tarnowska oraz skrzyżowania ulic Krakowska – Dunajcowa – Starowiejska”. Przetarg powinien być rozstrzygnięty w ciągu najbliższych tygodni.

W poniedziałek otworzono oferty wykonawców. Proponują oni realizację zamówienia w cenie od 350 tys. zł (najtańsza oferta) aż do nawet 700 tys. zł (najdroższy oferent). Zamawiający – Miejski Zarząd Dróg – przeanalizuje dokumenty złożone przez wykonawców i zdecyduje, kto otrzyma zlecenie. O wyborze wykonawcy zdecyduje najniższa cena (80 % wagi przy rozpatrywaniu ofert) oraz czas realizacji zamówienia.

Przetarg obejmuje m.in. projekt nowej przeprawy przez Dunajec i przebudowy skrzyżowań w rejonie mostu, projekt wyburzenia obecnego mostu i wszystkich jego elementów konstrukcyjnych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień itp koniecznych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego zwycięzca przetargu będzie miał nie więcej niż 8 miesięcy – termin realizacji zamówienia to 30.12.2015. Na wykonanie dokumentacji miasto zarezerwowało w budżecie 500 tysięcy złotych.

(JO)

Reklama