Strona główna Twoje miasto

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Aktywny Samorząd

Urząd Miasta Nowego Sącza realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd”, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą otrzymać pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Do udziału w programie będzie można się zgłaszać od 10 września.

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz pobiera naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, albo ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie obejmuje:
• dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
• dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
• opłatę za naukę (czesne).

Termin składania wniosków (semestr zimowy roku akademickiego 2018/19) rozpocznie się od 10 września 2018 roku i potrwa do do 10 października 2018 roku.

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania dofinansowania w ramach programu można uzyskać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej – Referacie ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Żywiecka 13, tel. 18 441 91 27.

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

tekst: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl
Reklama