Strona główna Wiadomości

Ostatni etap prac na moście heleńskim

Reklama
asfaltowanie nawierzchni mostu na Dunajcu
Nowy most na Dunajcu w trakcie układania pierwszej warstwy asfaltu. Fot. TK / Twój Sącz

Rozpoczęto już asfaltowanie nawierzchni – końcowy etap prac na budowanym od połowy zeszłego roku moście na Dunajcu. Finał robót ma nastąpić w maju.

– Obecnie układana jest pierwsza ochronna warstwa asfaltowa, kładziona na warstwie papowej – poinformował we wtorek Adam Konicki, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

Tuż po świętach powinna zostać położona ostatnia, ścieralna warstwa asfaltu. Potem rozpoczną się próby obciążeniowe oraz odbiory techniczne. Wykonawcy pozostanie uporządkowanie terenu i przekazanie obiektu inwestorowi co ma nastąpić najpóźniej 15 maja br. Ostateczna decyzja o dopuszczeniu mostu do użytkowania należy do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie – ma na to 21 dni od momentu złożenia przez inwestora dokumentacji.

 Prace przy asfaltowaniu nawierzchni mostu, 16 kwietnia 2019. Fot. UMNS

Zakres „przebudowy układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” obejmował m.in. rozbiórkę obecnego mostu na Dunajcu i budowę w jego miejsce nowego, dwuprzęsłowego obiektu z czterema pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy. Skrzyżowanie ul. Legionów i ul. Bulwar Narwiku z ul. Tarnowską, ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Piotra Skargi przebudowano na rondo typu „średniego”. Na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i ul. Legionów z ul. Starowiejską i ul. Dunajcową powstało rondo “małe”.

Symboliczna inauguracja inwestycji realizowanej przez firmę Banimex (wygrała przetarg oferując 76,5 mln zł) nastąpiła pod koniec października 2017. Prace rozbiórkowe mostu im. Józefa Piłsudskiego (powszechnie nazywanego „heleńskim” od nazwy osiedla Helena na lewym brzegu Dunajca) rozpoczęły się jednak dopiero na początku maja 2018. Kilka tygodni później, pod koniec czerwca, zaczęto budować nową przeprawę.

Pierwotny termin zakończenia prac upłynął 31 grudnia 2018 roku. Mimo rozpoczęcia inwestycji z kilkumiesięcznym opóźnieniem (z powodu ślimaczących się prac przy przełożeniu sieci gazowej) poprzednie władze miasta aż do wyborów samorządowych w październiku 2018 roku zapewniały, że most będzie gotowy w terminie.

(JO)

Reklama