Strona główna Twoje miasto

Ostatnia sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego

starosta
Po ostatniej w tej kadencji sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego wręczono sobie „Złote Jabłka Sądeckie”. Na zdjęciu starosta Jan Golonka (po lewej) i przewodniczący rady Wiesław Basta. Fot. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Podczas dzisiejszej (30 października) XXXVII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego radni tej kadencji po raz ostatni podejmowali uchwały. Starosta nowosądecki Jan Golonka przedstawił działania Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Dobiega końca czwarta kadencja samorządu powiatowego – mówił starosta nowosądecki Jan Golonka. – Chciałbym podziękować wszystkim radnym, współpracownikom i pracownikom instytucji samorządowych na Sądecczyźnie za cztery lata pracy dla naszego regionu. Dziękuję Państwu za pomysły, uwagi, czasem niełatwe i emocjonalne dyskusje. Niekiedy różniliśmy się poglądami i sposobem oceny rzeczywistości, ale łączyła nas troska o Powiat Nowosądecki i jego mieszkańców.

Starosta Jan Golonka przypomniał, że przez ostatnie cztery lata, Powiat wydał na modernizuję dróg i mostów ponad 111 milionów złotych, pozyskując ze źródeł zewnętrznych ponad 61,5 mln złotych. Za te pieniądze wybudowano 65 km nowych dróg i 18 mostów.

W październiku podpisaliśmy z marszałkiem Małopolski umowę o współfinansowanie budowy obwodnicy zachodniej – dodał starosta Jan Golonka. – Droga, która znacznie odciąży ruch w samym Nowym Sączu i pozwoli mieszkańcom Powiatu na sprawniejsze poruszanie się po regionie, będzie gotowa do listopada przyszłego roku.

Starosta mówił również o obsłudze mieszkańców przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego oraz inwestycjach Powiatu w ochronę zdrowia, bezpieczeństwo mieszkańców, opiekę zdrowotną, a także o remontach szkół i nowoczesnym wyposażeniu tych jednostek.

Podczas sesji, radni podjęli uchwały m.in. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok, w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za rok 2014, w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania projektu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy – Zdroju”.

Ponadto, przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta złożył sprawozdanie z prac Rady w IV kadencji.

Wszyscy radni zostali uhonorowani przez starostę nowosądeckiego wyróżnieniem „Złote Jabłko Sądeckie – 15 lat Powiatu Nowosądeckiego”. Wyróżnienia otrzymali również: skarbnik Powiatu Maria Jękot i sekretarz Powiatu Witold Kozłowski.

tekst przygotowany przez (olsz) Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
Reklama