Strona główna Wiadomości

Oświadczenia majątkowe radnych na koniec kadencji 2014 – 2018

Radni Nowego Sącza w grudniu 2014 roku, na początku kadencji. Fot. UMNS

W związku z zakończeniem kadencji radni musieli złożyć oświadczenia majątkowe. Porównaliśmy ich deklaracje składane w związku z rozpoczęciem sprawowania funkcji radnego pod koniec 2014 z oświadczeniami z 2018.

Tomasz Basta Przez 4 lata nieznacznie zwiększył oszczędności (z 8 do 12 tys zł). Pozbył się samochodu, ale zyskał 60-metrowe mieszkanie. Pracuje w podległym Urzędowi Marszałkowskiemu w Krakowie punkcie konsultacyjnym w Nowym Sączu.

Andrzej Bodziony Zwiększył oszczędności o ponad 100 tys. zł. Cały czas na dyrektorskim stanowisku w Poczcie Polskiej. Ostatnio trafił też do rady nadzorczej tej firmy (jako przedstawiciel pracowników Poczta Polska S.A.)

Elżbieta Chowaniec Przybyło jej oszczędności (współwłasność małżeńska). Z diety radnego miała dochody minimalnie większe, niż z emerytury.

Tomasz Cisoń Menedżer w firmie Fakro. Przez cztery lata zwiększył oszczędności o niemal 100 tys. zł. Kupił też w międzyczasie auto Alfa Romeo Spider z 1998 r. i motocykl Suzuki GSX.

Dawid Dumana Znalazł pracę w podległym Miastu Zespole Szkół i Placówek Oświatowych – Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.

Grzegorz Fecko W oświadczeniu „przybył” samochód Ford S MAX rocznik 2008 o wartości 27 tys. zł. Jest kierownikiem regionu sprzedaży w spółce Totalizator Sportowy.

Tadeusz Gajdosz Nie zgromadził żadnych oszczędności. Nie zmienił domu ani samochodu. Cały czas zatrudniony w MPK Nowy Sącz.

Przemysław Gawłowski Przewodniczący klubu radnych PiS o 90 tys zł powiększył oszczędności (współwłasność małżeńska). „Znalazł” dodatkową, dobrze płatną pracę w miejskiej spółce NOVA jako „pełnomocnik ds systemu jakości”. Wszedł też do rady nadzorczej państwowej spółki Uzdrowisko Krynica-Żegiestów, dzięki czemu ma dodatkowe 3,5 tys. zł co miesiąc. Wciąż wynajmuje niewielkie mieszkanie z zasobów Miasta Nowego Sącza.

Józef Gryźlak Ma dobrą, policyjną emeryturę do której dochodziło niemal 2 tys. zł diety radnego. W 2017 roku zmienił auto na Skodę Fabia.

Mieczysław Gwiżdż Ma skromną emeryturę, dwa razy więcej dochodu osiągnął z diety radnego.

Józef Hojnor O niemal 100 tys. zł zwiększył oszczędności (wspólnota majątkowa). Prowadzi działalność  gospodarczą.

Bożena Jawor Ma to samo mieszkanie, 30 tys. zł więcej oszczędności niż 4 lata wcześniej, nie ma samochodu. Na emeryturze.

Mieczysław Kaczwiński Zwiększył oszczędności o niemal 50 tys. zł. Kupił auto BMW X1 z 2012 roku. Niezmiennie dyrektor w Towarzystwie Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”.

Michał Kądziołka Otrzymał pracę w nowosądeckim wydziale zamiejscowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. W oświadczeniu majątkowym na koniec kadencji wpisał szereg nieruchomości będących własnością lub współwłasnością – majątkiem odrębnym (dom oraz działki).

Teresa Krzak O 70 tys. zł zwiększyła oszczędności. Miała przychody z emerytury, połówki etatu w Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz z diety radnego.

Piotr Lachowicz Przybyło mu oszczędności. Kupił też dwa auta – KIA Venga (wspólnota małżeńska) i Honda CR-V (własność odrębna). Przez ostatnie lata sekretarz w Urzędzie Gminy Podegrodzie.

Konstanty Legutko Nauczyciel zawodu w ZSB w Nowym Sączu nie wzbogacił się przez ostatnie 4 lata. Teraz tylko lepiej zarabia w szkole – w poprzedniej kadencji jego pensja była niemal równa diecie radnego.

Dominika Marczak Nie zmieniła stanu posiadania. Oprócz skromnych oszczędności nie ma domu, mieszkania, działek, akcji czy samochodu. Doradca regionalny w spółce Nowa Szkoła (wyposażenie i pomoce naukowe dla oświaty).

Grzegorz Mądry Radnym był od 2015 roku (w miejsce Krzysztofa Żyłki po jego rezygnacji i przejściu do miejskiej spółki STBS) dlatego porównujemy jego obecną sytuację z zeznaniem za 2015 rok. Przez trzy lata przybyło mu aż 220 tys. zł oszczędności. W oświadczeniu wypełnianym ponad dwa lata temu wpisał gospodarstwo rolne o powierzchni pona 70 ha (jako „umowa użyczenia”) z którego nie osiągał dochodów. Teraz wpisał gospodarstwo o powierzchni „około 30 ha” i nie do końca zrozumiale wpisanym przychodem i dochodem (równie dobrze może chodzić o 40 479 zł jak i 479 zł dochodu). Stosunkowo niewiele Mądry zarobił na działalności gospodarczej (27 tys. zł) i prezesowaniu w klubie golfowym (niespełna 9 tys. zł) w porównaniu z dietą radnego (prawie 15 tys. zł). Za to niezmiennie od wielu lat do oświadczenia majątkowego wpisuje dwie pozycje o niezmieniającej się z upływem czasu wartości: zegarek Omega (15 tys. zł) i rower (15 tys. zł) .

Fragment oświadczenia radnego Grzegorza Mądrego złożonego 14.09.2018

Maria Piprek Zaoszczędziła przez 4 lata niemal 50 tys zł (współwłasność). Z emerytury miała przychód niemal równy diecie radnej.

Kazimierz Sas Byłemu posłowi, teraz emerytowi, przybyło niemal 40 tys. zł oszczędności.

Patryk Wicher W minionej kadencji zmienił pracę w WSB-NLU na 4-krotnie lepiej opłacaną posadę dyrektora sanatorium MSWiA w Krynicy (od początku roku do połowy września br. zarobił tam niemal 110 tys. zł). Do tego należy doliczyć (w tym samym okresie) 16 tys. zł diety radnego. Nie zwiększył znacząco niewielkich oszczędności, jeździ Fordem Fiestą z 2012.

Radni, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast na dwa miesiące przed upływem kadencji składają ostatnie oświadczenie majątkowe. W tym roku kadencja samorządu skończyła się 16 listopada, dlatego oświadczenia majątkowe powinny były zostać złożone do 16 września. W odróżnieniu od oświadczeń składanych w kwietniu według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego, w przypadku ostatnich oświadczeń w kadencji obowiązuje stan deklaracji na dzień zdarzenia uzasadniającego ich złożenie.

Informacje, które podlegają ujawnieniu w oświadczeniu majątkowym, ujęte są w samorządowych ustawach ustrojowych. Wykaz obejmuje w szczególności: zgromadzone środki pieniężne i papiery wartościowe, nieruchomości i składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł. Osoby wskazane w przepisach obowiązane są również do składania deklaracji o dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

(JO)

Reklama