Strona główna Twoje miasto

Otwarcie Miejskiego Żłobka nr 3

Ulica Kusocińskiego 4a – to adres nowego Miejskiego Żłobka nr 3, który powstał w ramach  Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch + 2019”. Miejsce w nim znajdzie 128. dzieci. Oficjalnego otwarcia placówki dokonał Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz wiceprezydent Magdalena Majka.

Cieszę się, że ten budynek będzie żył, że te wnętrza są takie piękne. Nasze sądeckie maluchy są tego warte. Zapewniam, że zarówno te najmłodsze dzieci, jak i te starsze, zawsze będą miały miejsce w naszych sercach –  mówił podczas otwarcia placówki prezydent Ludomir Handzel. – Otwarcie tego żłobka nie byłoby możliwe, gdyby nie praca urzędników Urzędu Miasta, na czele z panią wiceprezydent Magdaleną Majką. Dziękuję też szczególnie zespołowi Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej z dyrektor Małgorzatą Kuśmierkiewicz oraz Agnieszką Szeligą na czele.

Wiceprezydent Magdalena Majka w swoim wystąpieniu przedstawiła historię powstania Miejskiego Żłobka nr 3.

Słowo krótko jest tutaj bardzo ważne, bo nie zawaham się tego powiedzieć: jest to chyba najszybciej zrealizowana inwestycja w ramach Programu „Maluch +” Prace nad przygotowaniem do otwarcia były bardzo intensywne i jednocześnie skuteczne, co widać.

Rozpoczęcie starań o dofinansowanie zaczęło się 28 grudnia 2018 roku, złożeniem wniosku o dofinansowanie. W lutym 2019 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki Programu „Maluch + 2019”. Miasto Nowy Sącz otrzymało dotację w wysokości 520 000 zł, czyli 80% kwoty potrzebnej na realizację zadania.

21 maja Rada Miasta Nowego Sącza przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego nr 2 i nadania mu statutu oraz utworzenia Zespołu Żłobków Miejskich, w ramach którego funkcjonuje nowa placówka.

15 czerwca wpisano placówkę do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych, a 17 czerwca pojawiły się w żłobku pierwsze dzieci.

Przez cały ten czas prowadzono równocześnie procedury przetargowe, związane z dostawami wyposażenia dla żłobka.

żłobek nr 3 Nowy Sacz

Obecnie trwają jeszcze prace nad przygotowaniem i rozpoczęciem budowy placu zabaw oraz dokonaniem kolejnych zakupów wyposażenia.

Prezydent Ludomir Handzel zapowiedział, że już wkrótce zostanie oddany do użytku kolejny żłobek przy ulicy Podhalańskiej.

tekst i zdjęcia Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl