Strona główna Kultura i imprezy

Otwarcie sektora przemysłu ludowego w sądeckim skansenie

Reklama

W niedzielę w Sądeckim Parku Etnograficznym odbędzie się uroczyste otwarcie nowego sektora przemysłu ludowego. Największy skansen w Małopolsce wzbogacił się właśnie o zrekonstruowane dwa tartaki, młyn oraz folusz – budynek, w którym mieści się warsztat obróbki sukna.

W programie otwarcia sektora przemysłu ludowego przewidziano m.in. uruchomienie folusza z Krościenka-Kątów wraz z pokazem folowania sukna (godz. 13:00), pokaz przecierania drewna towarzyszący uruchomieniu tartaku z Zasadnego (godz. 14:00) oraz uruchomienie tartaku z Młodowa wraz z pokazem pracy tracza (godz. 16:00).

Oficjalne mowy i przecięcia wstęgi zaplanowano na godz. 15:00 wraz z uruchomieniem młyna z Kamienicy i pokazem prac młynarskich.

W niedzielę zaplanowano również prezentację odnowionej polichromii stropu w kościele ewangelickim ze Stadeł, występy zespołów regionalnych, degustacje potraw oraz pokazy i warsztaty rękodzieła.

7 października zwiedzanie Sądeckiego Parku Etnograficznego jest bezpłatne.

Sądecki Park Etnograficzny to największe muzeum skansenowskie w Małopolsce, prezentujące architekturę drewnianą i tradycyjną kulturę ludową grup etnograficznych i etnicznych zamieszkujących obszar historycznej Sądecczyzny – Lachów Sądeckich, Pogórzan, Górali Sądeckich, Łemków, Niemców Galicyjskich i Cyganów Karpackich. Teren skansenu, obejmujący około 20 ha, podzielony jest na sektory przypisane poszczególnym grupom ludności oraz sektor dworski. Na ekspozycji znajduje się ponad 80 obiektów architektonicznych.

O historii skansenu przeczytasz w tekście z okazji jubileuszu jego powstania (ekspozycję po raz pierwszy udostępniono zwiedzającym we wrześniu 1975 roku) Sądecki Park Etnograficzny: 40 lat minęło

(edred)

otwarcie nowego sektora przemysłu ludowego

Reklama