Wiosna rozciąga się i kipi.
Cały pachnę jałowcem.
Przez brudną szybę patrzę na góry.
W mojej głowie.
Jak zwykle…
[Kevin Morby – „I Have Been To The Mountain”]

P.S. W Kawiarni Prowincjonalna w Nowym Sączu. Jedyne takie miejsce.

Fot. Marcin Sarota