Strona główna Twoje miasto

Pamiętali o 4 rocznicy śmierci Józefa Oleksego

Grono przyjaciół i znajomych Józefa Oleksego, oraz sądeccy krewni spotkali się dziś, w czwartą rocznicę Jego śmierci, przy grobie Jego Rodziców na sądeckim cmentarzu, obok którego pomieszczona jest tablica pamiątkowa poświęcona zmarłemu Premierowi.

Józef Oleksy miałby teraz 72 lata, a dokładniej siedemdziesiąt dwa i pół. To dla polityka nie jest wiek emerycki, znane są przypadki sprawowania ważnych funkcji państwowych w wieku znacznie poważniejszym i to wcale nie na wschodzie Europy czy w Azji, a w krajach zachodu; Adenauer, Reagan, czy współcześnie Donald Trump, starszy od Oleksego o 8 dni. Gdyby nie ciężka, śmiertelna choroba, Oleksy – wierzę w to – byłby dziś nadal aktywnym uczestnikiem sceny politycznej. Jego diagnozy i prognozy byłyby nieocenione; Jego zdolność mediacji, umiejętność porozumiewania się ponad podziałami byłyby tak przydatne…

Józef Oleksy, syn ziemi sądeckiej, zapisał się w historii Kraju sprawując urząd Marszałka Sejmu (dwukrotnie), prezesa Rady Ministrów, wicepremiera, i ministra (także dwukrotnie). Przez 20 lat był posłem, w najważniejszym okresie przystosowywania prawa polskiego do wymogów unijnych, kierował pracami sejmowej komisji d/s europejskich. Był wybitnym człowiekiem lewicy, przywódcą lewicy. Kierował pracami władz Socjaldemokracji RP, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, był przewodniczącym Rady Programowej SLD, dwukrotnie był wiceprzewodniczącym SLD. Był organizatorem Kongresu Lewicy Polskiej w 2013 roku.

Kultywował związki z Nowym Sączem, ziemią sądecką – miejscem swego urodzenia. Nie była to w żadnej mierze pusta celebra, a konkretne działania poczynając od reaktywacji i poprowadzenia z rozmachem Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej. Klubu, który pod Jego przewodnictwem złączył wiele znakomitości świata nauki, polityki, kultury i wszelkich innych dziedzin, rozsianych po kraju i świecie. Już choćby tym w pełni zasłużył na przyznane mu, niestety dopiero pośmiertnie, Honorowe Obywatelstwo Nowego Sącza.

4 rocznica śmierci Józefa Oleksego

Imię Józefa Oleksego i Jego dorobek (także naukowy) upamiętnia, między innymi, Nagroda Jego Imienia, przyznawana pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Jest to nagroda za wrażliwość społeczną, umiejętność rozwiązywania konfliktów, krzewienie postawy dialogu, szacunku i tolerancji w życiu publicznym. Pamiętajmy o tych cechach Józefa Oleksego, tak potrzebnych dziś w poróżnionym i podzielonym świecie nie tylko polityki.

tekst i zdjęcia nadesłał Stanisław Kaim

Jeśli chcesz poinformować mieszkańców Nowego Sącza o jakimś wydarzeniu, podzielić się przemyśleniami, uważasz, że dzieje się coś ciekawego, interesującego, intrygującego albo niepokojącego czy bulwersującego – opisz to, zrób zdjęcie, nagraj film i przyślij na redakcja@twojsacz.pl Najciekawsze materiały publikujemy w rubryce Twoje Miasto.

Reklama