Strona główna Wiadomości

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu rozpoczęła 22 rok działalności

Reklama
rok akademicki 2019 / 2020 PWSZ Nowy Sącz inauguracja
Fot. UMNS

PWSZ w Nowym Sączu uroczyście zainaugurowała rok akademicki 2019 / 2020. Na wszystkich rodzajach studiów będzie się kształcić niemal 3,5 tysiąca studentów.

– Wybraliście uczelnię zawodową o jasno zdefiniowanych wymaganiach, wyrażonych w efektach kształcenia na kierunkach praktycznych, które zapewnią wam nie tylko zdobycie gruntownej wiedzy, ale i nabycie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych. Przed wami ciekawa, ale niełatwa droga, połączona z wysiłkiem intelektualnym, połączona z chęcią poznawania otaczającego świata i kształtowania samego siebie – mówił podczas wystąpienia inauguracyjnego JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar.

Inauguracja roku akademickiego była połączona z otwarciem nowo wybudowanego Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Kościuszki, które służy studentom z kierunków pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. W CSM znajdują się między innymi: karetka pogotowia ratunkowego, gabinety lekarskie z wyposażeniem, sala szpitalnego oddziału ratunkowego i sale chorych, w których rolę pacjentów pełnią mówiące fantomy.

Jak podają władze uczelni, tym roku akademickim studenci będą się kształcić na szesnastu kierunkach studiów pierwszego stopnia, sześciu kierunkach drugiego stopnia i dwóch kierunkach magisterskich. Na pierwszy rok studiów przyjęto 1266 osób. Uczelnia zatrudnia 425 osób, w tym 280 nauczycieli akademickich. Od początku istnienia (nowosądecka PWSZ rozpoczęła działalność 1 października 1998 roku) mury uczelni opuściło 18,5 tys. absolwentów.

(iw)