Strona główna Wiadomości

Parkingami znów chce zarządzać miasto

parkingami zarządzać znów ma miasto
Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Władze miasta zamierzają utworzyć spółkę Sądecka Infrastruktura Miejska, która ma zajmować się m.in. obsługą strefy płatnego parkowania. Przez ostatnie lata zajmowały się tym firmy zewnętrzne.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowej spółki miejskiej z ograniczoną odpowiedzialnością ma trafić w przyszłym tygodniu pod obrady Rady Miasta. SIM (Sądecka Infrastruktura Miejska) miałaby się zajmować prowadzeniem strefy płatnego parkowania, zarządzaniem targowiskami miejskimi i poborem opłat oraz „utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej”.

W uzasadnieniu do projektu uchwały powoływane są przykłady innych miast w Polsce, w których powołano miejskie spółki do zarządzania m.in. właśnie parkingami.  – Samorządy zauważają, iż wykonywanie zadań własnych jest o wiele efektywniejsze poprzez pomiot gospodarczy w pełni zależny od tegoż samorządu – przekonuje autor uzasadnienia.

– Zadaniem Spółki Sądecka Infrastruktura Miejska będzie m.in. przygotowanie nowego systemu płatnego parkowania w mieście na wzór np. Krakowa, co pozwoli na zwiększenie tak oczekiwanych przez mieszkańców miejsc parkingowych – dodaje Małgorzata Grybel, rzeczniczka prezydenta.

Nie wiadomo jednak na razie, w jaki sposób władze miasta chcą osiągnąć zwiększenie liczby miejsc postojowych. Nie wiadomo też, czy cokolwiek zmieni się w kwestiach technicznych związanych z wnoszeniem opłat za miejskie parkingi (obecne parkometry nie są przystosowane do współczesnych form płatności kartami zbliżeniowymi lub telefonami, nie przyjmują też banknotów ani nie wydają reszty). Rzeczniczka uspokaja, że nie ma mowy o podnoszeniu dotychczasowych opłat za parkowanie w mieście.

Na razie nie wiadomo także, ile kosztować będzie utworzenie nowej spółki, zatrudnienie prezesów, pracowników, urządzenie siedziby i zakup niezbędnych sprzętów. W innym z projektów uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta (w sprawie zmian do wieloletnie prognozy finansowej) można jednak doszukać się pozycji „obsługa strefy płatnego parkowania” którą formalnie ma zajmować się Miejski Zarząd Dróg. W latach 2016 – 2018 limit wydatków na ten cel ustalono na 700 tys. zł rocznie.

W połowie przyszłego roku kończy się trzyletnia umowa z wyłonioną w przetargu firmą „Stemax” zarządzającą strefą płatnego parkowania w Nowym Sączu.  Do niej należał m.in. montaż 45 nowych parkometrów (w 2013 roku) oraz zatrudnienie kontrolerów i utrzymanie biura.

„Stemax” z wszystkich wpływów z opłat parkingowych zatrzymuje dla siebie 42 proc., 58 proc. przekazuje do miejskiej kasy. Według informacji otrzymanych z Urzędu Miasta obecnie do budżetu wpływa dzięki temu średnio 75 tysięcy złotych miesięcznie.

Wcześniej, w latach 90. i na początku tego stulecia parkingami zarządzało miasto, a opłatę za postój kupowało się u parkingowego (potem w kioskach „Ruch”). Parkometry w mieście pojawiły się w połowie 2007 roku. Wtedy urządzono przetarg na obsługę strefy parkowania tłumacząc, że zwiększy to dwukrotnie wpływy do kasy miasta. Tuż przed oddaniem strefy parkowania w prywatne ręce Miejski Zarząd Dróg wyliczał, że do kasy miasta wpływało rocznie około 700 tys. zł a koszty obsługi strefy podawał na 240 tys. zł.

Rozstrzygnięty w 2007 roku przetarg na administrowanie parkingami w mieście wygrała spółka należąca do Roberta Magiery, prominentnego działacza Platformy Obywatelskiej (kandydował kiedyś z jej list do Sejmu). W ostatnim roku działalności spółki doszło do konfliktu z miastem i do Miejskiego Zarządu Dróg przestały trafiać wpływy z opłat parkingowych, łącznie około 1,8 miliona złotych (zgodnie z ówczesną umową całość wpływów z parkingu trafiała do MZD, a ten przelewał 55 proc. na konto spółki zarządzającej jako wynagrodzenie). W ten sposób spółka winna jest miastu co najmniej 800 tys zł plus odsetki, ale do tej pory, mimo prób egzekucji, nie udało się odzyskać ani złotówki (o tej sprawie pisaliśmy w kwietniu zeszłego roku).

(JO)

Reklama